Welzijnsorganisatie PUSH

Centrum Vrijwilligerswerk is een onderdeel van Welzijnsorganisatie PUSH
PUSH is dè welzijnsorganisatie op Voorne Putten, wanneer het gaat om betrokkenheid, emancipatie en participatie. Door de brede maatschappelijke ervaring van PUSH met diversiteit onder bewoners van verschillende buurten, ouderen, jongeren, huurders, vrijwilligers, ouders, kinderen en adviezen op het sociaal-juridische vlak kan gezorgd worden voor zowel een praktische als inhoudelijke vormgeving bij het opzetten van werkzaamheden gericht op opbouwwerk en sociaal-cultureelwerk. PUSH nodig?

Kijk op www.stichting-push.nl

Brielse vrijwilligerskaart: de NapPas

Met de kortingspas eropuit!


Goedkoper met het gezin eropuit? Begrijpelijk, dat u dat wilt. Zo’n uitje kan soms best duur zijn. Wij hebben dé oplossing voor u: een speciale kortingspas waarmee u talloze uitjes kunt bezoeken.


Of ben jij bijvoorbeeld van plan om het avontuur aan te gaan met die spannende skydive? Vind je alleen de kosten een beetje hoog? Dan kan de NapPas ook een uitkomst zijn.

Kortingspas


Deze kortingspas heet de NapPas. Heeft u al een NapPas op zak? Talloze gezinnen en liefhebbers van uitjes gingen u al voor. De NapPas biedt korting op meer dan 300 verschillende uitjes. Tot 50% korting! Onbeperkt en altijd korting voor maximaal 4 personen. De kortingspas heeft u waarschijnlijk na één of twee uitjes al weer terugverdiend!

 

Kijk voor meer informatie: www.nappas.nl

Digitale Sociale Kaart Nederland

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en Wwb.

 

Ook het Centrum Vrijwilligerswerk kunt u hier vinden als voorziening.

EHBO-vereniging Brielle


De "Eerste Hulp Bij Ongelukken bevorderen", in de ruimste zin van het woord, geldt als belangrijkste doel van de KNV EHBO, daarnaast heeft de vereniging ook nog een aantal specifieke doelstellingen:

  1. het in zo breed mogelijke kring onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerste hulpverlening;
  2. het bevorderen van het geven van voorlichting over eerste hulpverlening;
  3. het bevorderen en organiseren van opleiding tot het geven van onderricht in het algemeen dat vereist wordt voor een goede eerste   hulpverlening;   
  4. het verspreiden van informatie en het aanschaffen en verspreiden van materiaal ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  5. het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  6. het samenwerken met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lichamen die zich in gelijke of verwante richting begeven;

  7. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

 

Kijk op: www.ehbobrielle.nl

 

Greenpeace

Aanwezig zijn op de plaats waar de natuur geweld wordt aangedaan. Op een opvallende manier laten zien wat er mis is én hoe het anders kan. Dat is al zo'n dertig jaar, sinds de allereerste actie, de filosofie van Greenpeace; www.greenpeace.nl

 

 

 

 

rode kruis

Doelstelling

Onze doelstelling is bijdragen aan een vreedzame, tolerante en humane wereld door het helpen van mensen wier leven, gezondheid, welzijn of waardigheid wordt bedreigd.

Missie

Onze missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor ieder persoon, in het bijzonder tijdens gewapende conflicten en andere noodsituaties. Hiervoor mobiliseren we de kracht van menslievendheid en solidariteit: we brengen vrijwillige hulpverleners en donoren samen met mensen in nood en geven zo invulling aan de verantwoordelijkheid van ons allemaal om anderen te helpen.

Rode Kruis

Seniorenweb

De nummer één informatieve en interactieve site voor 50-plussers (actieve volwassenen en senioren). Mailgroepen, nieuws, contact, infocentrum, pc-hulp en debat; www.seniorenweb.nl

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen