Maatschappelijke stage

Bij vacatures » maatschappelijke-stage kan je stageplekken vinden.

 

Voor meer informatie kan je bij de balie van Vrijwilligerscentrum Hellevoetsluis terecht, kijk bij contact gegevens voor tijden.

 

 

 

 

 

Voor wie is maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage is wettelijk verplicht voor alle scholieren in het voorgezet onderwijs.

In Hellevoetsluis zijn dat SG Helinium, onderdeel van Galilei en SG Jacob van Liesveldt, onderdeel van het Penta-college.

Een verstandige beslissing van de regering, om maatschappelijke stage bij het resultaat van het examen mee te laten tellen: kennis uit boeken is onmisbaar, maar ook maatschappelijke en sociale ervaringen zijn van belang om een evenwichtig mens te worden. De maatschappij verlangt veel van jonge mensen. Uitdagend aan de slag in je leven staat voorop: door kennis van de theorie en het ontwikkelen van goede sociale vaardigheden.

 

Door vrijwilligerswerk bij jongeren in Hellevoetsluis te stimuleren, zijn op een ontspannen manier andere leerervaringen opgedaan. Er zijn meer jongeren actief geworden. De wereld van buiten de school is naar binnen gekomen en opent perspectieven. Over en weer is meer begrip ontstaan: ouderen zien in jongeren niet alleen vandalen en jongeren zijn meer respect gaan krijgen voor al het werk dat vrijwilligers doen. Voor doelgroepen waarmee zij nooit eerder kennis hebben gemaakt.

Vrijwilligersorganisaties kunnen hun voordeel doen en worden gevraagd hiervoor open te staan. Dit is een investering in de toekomst, die goud waard is.

 

Maatschappelijke stage is een onderdeel van het Vrijwilligersbeleid binnen de gemeente Hellevoetsluis.

Wat is maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage is een deel van het lespakket op het voortgezet onderwijs. Zonder maatschappelijke stage kun je geen diploma krijgen. Het is zuiver vrijwilligerswerk. Dit moet bij een maatschappelijke organisatie zijn, dus in een supermarkt gratis de vakken vullen? Dat telt niet! Het speciale van maatschappelijke stage is, dat jongeren sociaal werk doen: dus echt mensen helpen. Voor jong en oud. Voor zieke, maar ook gezonde mensen. Denk aan het Service Bureau Ouderen, verzorgings- en verpleeghuizen zoals Grootenhoek, Voornesteijn en Rozenhoek. Mensen met een beperking een leuke dag bezorgen, bij de Zuidwester en Anders Actief. Maar ook helpen in alle buurthuizen, basisscholen en scouting Hellevoetsluis. Hulp is altijd welkom in de recreatie, cultuur en natuur. Er zijn in Hellevoetsluis sportverenigingen, speeltuinen, Turkse en Antiliaanse verenigingen, Theater 2Hondjes, musea, kerken, kinderboerderijen en prachtige natuurterreinen.

Duur maatschappelijke stage: 30 uur voor de gehele schoolloopbaan.

Waar kan ik maatschappelijke stageplekken vinden?

Bij vacatures » maatschappelijke-stage kan je stageplekken vinden. Voor meer informatie kan je bij de balie van Vrijwilligerscentrum Hellevoetsluis terecht, kijk bij contact informatie voor tijden.

 

 

 

Wat levert maatschappelijke stage op?

 

 • Contacten met andere mensen.
 • Voelen hoe het is om iets te doen voor een ander.
 • Leren organiseren en samenwerken.
 • Incasseren en respecteren, voor jong en oud.
 • Ervaren om verantwoordelijk te zijn.
 • Inzien, dat er meer is in de wereld dan geld verdienen.
 • Een vrijwilliger voor nu of de toekomst.
 • En…….misschien wel de weg naar een gerichte studie.

 

 

 

 

Zijn er maatschappelijke stages in Hellevoetsluis?

Gelukkig heeft Hellevoetsluis al jaren ervaring en daardoor veel contacten met vrijwilligersorganisaties, die graag meewerken. Hoewel alles valt of staat met het enthousiasme en inzet van leerlingen zelf. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn veel leuke, boeiende stageplaatsen, die per school verschillend worden ingezet.

Jacob van Liesveldt

Jacob van Liesveldt

De leerlingen uit 3 mavo lopen maatschappelijke stage voor een goed doel. Te vergelijken met het vroegere heitje voor een karweitje.

 

Aan alle leerlingen van de vierde klassen wordt een presentatie gegeven over de maatschappelijke stage. De stagemakelaar van Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis/PUSH komt naar het Jacob van Liesveldt en geeft samen met de stagecoördinator van de school een presentatie over alle mogelijkheden.

 

Mavo, havo en vwo leerlingen lopen in totaal 30 uur maatschappelijke stage, verdeeld over diverse maanden.

 

Scholieren mogen zelf kiezen wat zij willen, maar het moet vrijwilligerswerk zijn. Het mag niet onder schooltijd, maar de uren horen wel bij het schoolrooster, dus i.p.v. andere lessen. Dringend advies: doe iets met hart en ziel, dat maakt het leuk!

Lintstages:

Het stokje overgeven, nadat de stage is afgerond, aan iemand anders kan ook. Dat wordt een lintstage genoemd, zodat de organisatie het hele jaar op extra handen kan rekenen.

Individuele maatschappelijke stages:

 • Trainingen bij kinderen op de sportclub.
 • Activiteiten organiseren in de kerk of in een buurthuis.
 • Ouderen en mensen met een beperking helpen.
 • Bij peuters en op een lagere school assisteren.
 • Bij de lokale omroep verslag doen of een programma maken.
 • Informatie geven over gebruik computer en mobieltjes.

Er zijn nog veel meer voorbeelden, die op school gevraagd kunnen worden of aan de stagemakelaar van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.

Helinium

Helinium

Leerlingen Helinium doen hun stage tijdens speciale projectweken: HAVO en VWO scholieren doen dit in het 2e leerjaar en VMBO in het 3e jaar, tijdens de schooltijden. Vooraf zijn organisaties benaderd of zij aan het project mee willen werken. Op school worden die projecten voorgesteld en mag zelf gekozen worden.

Wat is een project:

 • Een project wordt in 1 week uitgevoerd met een groepje van 4 leerlingen.
 • Leerlingen maken de keus voor een project minimaal 2 weken van te voren op school.
 • Organisaties worden ingelicht wie er komen.
 • Op de 1e maandag van de projectweek nemen de scholieren contact op met een persoon van de organisatie om een afspraak te maken om de planning door te nemen.
 • Leerlingen gaan daarna naar de organisatie toe.
 • Organisaties kunnen zelf aangeven en samen met de leerlingen bepalen, welke activiteit leuk of geschikt is voor een activiteit op woensdag of donderdag.
 • De leerlingen maken zelf op school flyers en delen die zelf uit op aanwijzingen van de organisatie. Dit kunnen schoolkinderen, ouderen, of buurtbewoners zijn.
 • De leerlingen bereiden de gehele activiteit voor en veel kan op school. De leerlingen vinden het echter ook leuk om meerdere dagen op de locatie aan de slag te gaan. Belangrijk is dan wel, dat ze werkelijk daar actief bezig zijn en er begeleiding aanwezig is.
 • De onkosten van de activiteit kunnen door de school vergoed worden, hiervoor is een klein budget beschikbaar, maar zorg voor bonnetjes.
 • Er is een leraar per werkgroepje, die de leerlingen begeleidt.
 • Door een foto- en filmploeg wordt de gehele week als maatschappelijke stage op beeld vastgelegd.
 • Op vrijdag is de afsluiting en vertoning van presentaties met uitreiking van het certificaat Maatschappelijke Stage door een lid van het college van B & W en aansluitend een leuke lunch.

 

Projectstages:

 • Helpen in de natuur van het Grasweggebied.
 • Kindermiddagen organiseren in buurthuizen, speeltuin of op de Kinderboerderij.
 • Een High-tea, boottocht en verwendag aan bewoners of ouderen aanbieden.
 • Een songfestival, feestmiddag, jeu des boules organiseren voor mensen met een beperking.
 • Reclame maken en een rondleiding verzorgen in een museum of op het Lichtschip.
 • Helpen op de basisschool of een kunstwerk maken voor een goed doel.

 

 

 

Wat is nog meer belangrijk?

 • Verzekering: leerlingen maatschappelijke stage zijn verzekerd via de school, maar net als alle andere vrijwilligers in Hellevoetsluis is er ook een speciale verzekering voor vrijwilligers.
 • Er zijn op iedere school vaste contactpersonen, die over maatschappelijke stage gaan.
 • Onkosten die gemaakt worden moeten in overleg met de school verrekend worden.
 • Er wordt een stage-overeenkomst gemaakt bij individuele leerlingen.
 • Projecten werken met een stage-logboek.
 • Een organisatie die meewerkt aan maatschappelijke stage moet eveneens een vast persoon hebben.
 • Zorg voor aandacht en attentie: zowel voor de organisaties als voor de leerlingen die komen helpen.
 • Enthousiast zijn om mee te doen.

 

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Wie zijn wij?

Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis is een onderdeel van Stichting PUSH. Dit is een welzijnsorganisatie voor bewoners en vrijwilligers, die hier terecht kunnen voor: advies en sociale ondersteuning, het SportteamPUSH, opbouw- opvoedings- en peuterwerk. De speciale makelaars maatschappelijke stage, kunnen in goede samenwerking met de vrijwilligersorganisaties projecten opzetten, vacatures bedenken en informatie geven aan scholen en organisaties. Alle baliemedewerkers in de bibliotheek kunnen precies matchen wat bij leerlingen en organisaties past.

Balie:1e etage van de bibliotheek, Woordbouwerplein 1.

Dagelijks geopend van 14.00 – 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 12.00 uur

Andere tijden mogelijk op afspraak.

Telefoon tijdens deze tijden: 0181 390 607

 

 

 

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen