Horizon werft mensen die een vrijwilligerstaak op zich willen nemen

Gemaakt op maandag 07 april 2014 19:41
Geschreven door Walter van Maanen
Horizon werft mensen die een vrijwilligerstaak op zich willen nemen,
Voorlichtingsavond, dinsdag 8 april

Gezien de veranderende samenleving is het voor HORIZON van belang om naast een aanbod aan formele hulp ook de beweging naar informele hulp te maken. Het is voor iedereen, zeker ook voor onze doelgroep jongeren in de jeugdzorg, van belang om mee te doen in het leven van alledag en om betekenis te hebben voor anderen. We dagen jongeren uit de regie over hun eigen leven te nemen en de kracht van de omgeving te benutten. Hiermee draagt Horizon bij aan het vormgeven van de pedagogische civil society; waarmee men doelt op de vrijwillige inzet van burgers en de sociale omgeving als belangrijkste factor voor het opvoeden en opgroeien van kinderen. Dit alles onder de naam; ‘Sidekick’

Wij hebben je nodig om dit voor onze jeugdigen mogelijk te maken. de leeftijd van de jeugdigen varieert van 5 – 19 jaar. Uw inzet is aangepast aan wat je kan leveren en wat onze jeugdigen nodig hebben.

Kernfunctie van de Sidekick is het ondersteunen en bevorderen van de eigen kracht en mogelijkheden van jeugdigen (uit de residentiële jeugdzorg) en het slaan van een brug tussen de behandelinstelling en de maatschappij. Dit kan er als volgt uitzien; praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld huiswerk/solliciteren/financiële vragen; morele ondersteuning door het bieden van een luisterend oor; ondersteunen van de jeugdige richting clubs en activiteiten in de wijk; het bevorderen van gezonde interesses van jongeren; het laten ervaren van een gezinsleven.

Ofwel: de activiteiten die de Sidekick met de jeugdige onderneemt zijn erop gericht de jeugdige steun en aandacht te geven: ongedwongen, in een sfeer van huiselijkheid en gezelligheid.
We hechten er waarde aan dat de Sidekick zich verhoudt tot de jeugdige op basis van leeftijdsverschil en rol. Zinvolle activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling worden  gestimuleerd. Het kind leert zodoende zichzelf te verhouden tot onze samenleving en ontdekt waar zijn of haar interesses en talenten liggen.

Horizon Pleegzorg, maakt zich verantwoordelijk voor het werven en screenen van sidekicks en het matchen van de Sidekick aan een jeugdige.
Inmiddels loopt er een pilot en zijn de eerste jeugdigen gestart!

Uiteraard zal de Sidekick in alle gevallen te beschikken over een (nood)nummer vanuit de residentie wanneer men met het kind op pad is.

Dinsdagavond 8 april vindt er een voorlichtingsavond plaats.
Locatie HORIZON Bergse Bos
Mozartlaan 150, 3055KM in Rotterdam

Wilt u hierbij aansluiten, of meer informatie over Side Kicks?
Mail uw gegevens dan naar onderstaand mailadres.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.