Richtlijnen zoeken passend vrijwilligerswerk.

* Snuffel via internet en lokale nieuwsbladen naar informatie
* Vraag via de balie op de 2e etage van de bibliotheek of via de website naar de juiste contactpersoon
* Maak een afspraak met verschillende organisaties
* Ga mee op een werkbezoek
* Neem de tijd om te orienteren
* Spreek een wederzijdse proeftermijn af
* Informeer naar de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, onkostenvergoeding en verzekeringen.
* Neem bij onduidelijkheden altijd contact op met het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis
* Maak als vrijwilliger gebruik van de korting van 50% op vele cursussen van de Volksuniversiteit.

Vrijwilligerswerk in Zuid Amerika

Verslag uit de nieuwsbrief van Henk en Lia
Guatemala donderdag 14 september 2006
Fakkelloop

Vijftien september is in Guatemala een nationale feestdag: ( Dia de la Independencia). Dan wordt herdacht dat Guatemala in 1821 een zelfstandige staat werd na 400 jaar onderdrukking en uitbuiting door Spanje. Dit is een groot feest met veel, heel veel muziekkorpsen, vuurwerk en andere activiteiten. Een van de activiteiten is een estafetteloop met fakkels en vlaggen van Guatemala. ( La antorcha de la Libertad )

Ook de school (Asociacion Benidicion de Dios) in Alotenango waar wij nu via de stichting Los Niños ( www.stichtinglosninos.nl ) werken deed mee. En als er dan wordt gevraagd om de groep kinderen tijdens de fakkeltocht te begeleiden en je bent lid van Pallas 93, ben je natuurlijk van de partij!

Alleen zijn dit soort dingen in dit land wat anders geregeld dan in Nederland. Het werd tegelijk ook een schoolreis voor de kinderen. Om 6.45 uur’s morgens zouden de twee bussen met kinderen ons in Antigua ophalen, dus vroeg op. En inderdaad, om 7.45uur reden de bussen voor en vertrokken we naar Tecpán, ruim 60 kilometer ten noorden van Antigua, en het vervoer met de echte, originele chickenbus: dus gammele rammelbakken.

Lees verder:www.henkenliainquatemala.nl

160 jongeren aan de slag

Wat hebben jongeren met vrijwilligerswerk? De afgelopen maanden hebben veel jongeren een actieve rol gespeeld. 160 leerlingen van Helinium, HAVO 2 en VMBO 3 gingen aan de slag. De pilot Jongeren en Vrije Tijd in groepjes. Leerlingen van de Maatschappelijke Stage zijn individueel op zoek gegaan.

Een paar voorbeelden: knutselmiddagen in buurthuizen en scholen, bingo’s voor ouderen en mensen met een handicap, meewerken aan de Vestingstedendagen. Zelfs het traditionele kopje koffie schenken in een verzorgingshuis ontbrak niet.

Er kan terug worden gekeken op een geslaagd project. Al zijn sommige zaken ook flink tegen gevallen. Niet altijd wordt een vriendelijk aanbod ook positief ontvangen en moet je soms behoorlijk veel moeite doen om eindelijk een afspraak te krijgen. Activiteiten kunnen uitlopen op een teleurstelling.

Wat blijft staan is: veel ervaringen in de dagelijkse praktijk van een groot aantal organisaties en instellingen, die dankzij de medewerking van vrijwilligers alles uit de kast halen. Voor bewoners, van jong tot oud, in Hellevoetsluis. Een mooie les, ook voor docenten van Helinium en de projectleiding CVH . Voor herhaling vatbaar: als vast onderdeel van het lespakket.

Jongeren en Vrije Tijd

Is vrijwilligerswerk alleen maar voor "ouwe mensen" en hebben jongeren wel wat anders te doen? Opmerkelijk is, dat juist veel jongeren actief zijn als vrijwilliger, maar dat zelf niet zo benadrukken. Het is toch normaal, dat je een handje helpt achter de bar van je vereniging of meehelpt met het trainen van de kinderen op je voetbalvereniging?

De wereld van het vrijwilligerswerk is groot en uitdagend en met een stukje hiervan maken de leerlingen van het Helinium in Hellevoetsluis de komende tijd kennis.

In juni gaan VMBO leerlingen een week lang aan de slag binnen verschillende vrijwilligersorganisaties. Voor de HAVO groepen wordt een maatschappelijke stage voorbereid. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis verzorgt hiervoor de presentatie en de contacten. Vrijwilligerswerk: ook voor jongeren! Het geeft je voldoening en het staat goed op je C.V.!

Ruilen???

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis wil de mogelijkheid bieden om diensten met elkaar uit te wisselen. Zo kun je met een kleine portemonnee, toch creatief zijn! Voorbeeld: handig in banden plakken? Misschien nodig voor iemand, die voor u een zoom in gordijnen kan leggen of een lekkere appeltaart kan bakken. De mogelijkheden zijn oneindig.

Procedure:
1. geef uw dienst, dus hetgeen waar u goed in bent, in maximaal 50 woorden weer
2. geef aan wat u als wederdienst zou willen vragen en uw naam en telefoonnr. Dit wordt door ons zorgvuldig behandeld.
2. stuur deze gegevens naar het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, per email, via deze site of ga langs bij de balie op de 2e etage van de bibliotheek.
3. wij maken advertentie, deze komt gratis op de site, bij de rubriek RUILDIENSTEN.
4. en dan in spanning afwachten of dit gaat lukken: wij gaan er in ieder geval voor!

Verrassend gesprek

Het Ronde tafel gesprek, georganiseerd door Centrum Vrijwilligerswerk/Stichting PUSH in samenwerking met het WoonZorgWelzijnstrefpunt en verschillende Turkse Vrouwen heeft interessante punten van aandacht opgeleverd.

De informatie over de mogelijkheden op gebied van vrijwilligerswerk en ondersteuning mantelzorg blijkt niet vanzelfsprekend voor een ieder toegankelijk en bekend.

Daarnaast is naar voren gekomen, dat vrouwen in de loop der jaren leuk vrijwilligerswerk loslaten, omdat de zorg van ouder wordende ouders steeds meer toeneemt.

Hoewel eveneens in de directe kennissenkring steun gevraagd wordt, blijkt dit niet altijd haalbaar. Afgesproken is, om zowel individueel als voor groepen over gerichte onderwerpen in de toekomst meer informatie te verstrekken en het contact met de organisaties te versterken.

Mogelijkheden vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding 2006

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Dit betekent echter niet dat bepaalde persoonlijke kosten die u maakt, vanwege het vrijwilligerswerk dat u doet, niet mogen worden vergoed. Of dat u, als blijk van waardering, geen vergoeding zou mogen ontvangen, een vrijwilligersvergoeding.

Het geven van een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding is niet verplicht. Niet iedere organisatie die met vrijwilligers werkt is voldoende kapitaalkrachtig om (alle) onkosten te vergoeden. Krijgt u een (onkosten)vergoeding, dan leest u hier hoe hoog deze mag zijn zonder dat het wordt belast.

Vrijwilligersvergoeding
Werkt u voor een niet-commerciële instelling, dan hoeft u de beloning (de vrijwilligersvergoeding welke deze instelling mag geven) niet aan te geven bij de belasting als die lager is dan € 150,- per maand of € 1500,- per jaar (per 1-1-2006). Is een organisatie wel commercieel, dan kan er in feite geen sprake zijn van vrijwilligerswerk: een functie zou dan een betaalde baan kunnen zijn. Soms ligt het werk net op de grens. Neem bij twijfel hierover met ondergetekende contact op. Als u een beloning ontvangt die hoger is, dan moet u die volledig aangeven als inkomsten.

LET OP: het bedrag van € 1500,- is een maximum bedrag per jaar ongeacht of u bij één of meerdere instellingen vrijwilligerswerk doet.

Onkostenvergoeding
Als u uitsluitend een vergoeding ontvangt voor kosten die u werkelijk heeft gemaakt (declarabele kosten), dan hoeft u deze vergoeding niet aan te geven bij de belasting, ook al is de vergoeding hoger dan € 150,- per maand of € 1500,- per jaar.

Vrijwilligers met een uitkering
Bijstand (WWB of IOAW- of IOAZ-uitkering): Een onkostenvergoeding wordt door sommige sociale diensten pas verrekend als die hoger is dan de wettelijke normen (2006: tot € 150 per maand met een maximum van € 1500 per jaar) als het een cliënt betreft die vrijwilligerswerk doet om het vinden van werk te bevorderen. Informeer hiernaar bij uw klantmanager!

Andere uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WAO, Wajong): De Uvi’s hanteren hierin hun eigen beleid. Dit kan zijn ‘de vrijwilliger hoeft de gemaakte onkosten tot een maximum van € 1500,00 per jaar (€ 150,00 per maand) niet aantoonbaar te maken’. Maar ook ‘onkostenvergoedingen die niet aantoonbaar zijn als reële onkosten, worden als inkomsten beschouwd’. Informeer hiernaar bij uw uitkerende instantie!

1000ste vrijwilliger sprakeloos

Sprakeloos: dat is de reactie van de 1000ste vrijwilliger, die sinds de oprichting van het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, ingeschreven is. Mevrouw Herrewijnen is naar de Beursvloer van het Winkelcentrum gelokt, met de mededeling, dat daar een aardigheidje voor haar was. Uit handen van wethouder Jorriena de Jongh heeft zij een aandenken en bloemen ontvangen. Zij is een voorbeeld van veel nieuwe mensen die inschrijven: eerst orienteren, praten met verschillende organisaties en dan rustig een keus maken, welk vrijwilligerswerk het best past.

Een succes formule,wanneer bedacht moet worden, dat 50 mensen per jaar het uitgangspunt was. Belangstelling, ook op deze Beursvloer in het kader van de dag van de Vrijwilliger. Het was duidelijk te merken, dat veel mensen het slechte weer hadden getrotseerd om te komen: voor contact en om kennis te maken met nieuwe mogelijkheden. Bovendien zijn ruim 300 kadootjes aan vrijwilligers uitgereikt.

Service Bureau Ouderen krijgt Kwaliteitsonderscheiding

De Stichting Service Bureau Ouderen (SBO) in Hellevoetsluis heeft de felbegeerde nationale Kwaliteitsonderscheiding “Goed Geregeld” toegekend gekregen. Deze eervolle onderscheiding heeft het SBO als elfde in Nederland en als eerste in Zuid-Holland Zuid gekregen. De kwaliteitsonderscheiding is uitgereikt door de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) op basis van onderzoek en advies van CIVIQ, het kenniscentrum en instituut voor vrijwillige inzet.

De onderscheiding vormt een kwaliteitskeurmerk dat uitsluitend wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die aan de hoogste eisen voldoen wat betreft kwaliteit, dienstverlening, bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid. Het SBO mag nu het kwaliteitslogo van het NOV voeren op al zijn communicatie-uitingen.

In het rapport van de CIVIQ adviseur aan het NOV wordt de SBO organisatie positief beoordeeld en het vrijwilligerswerk ondermeer zorgvuldig en aantrekkelijk genoemd.

De voorzitter van het SBO, de heer Aad Hoekman, toont zich verheugd met deze eervolle toekenning. “Wij, de 150 vrijwilligers en het stafbureau, hebben er met ons allen keihard voor gewerkt om dit professionele en hoge niveau te bereiken. Wij hebben een uitvoerige en diepgaande procedure moeten doorlopen en het is fantastisch dat deze nu zo succesvol is afgerond. Het SBO, dat dezer dagen zijn 20-jarig jubileum viert, kan zich geen beter cadeau wensen dan deze landelijke waardering voor onze inzet”, aldus de heer Hoekman.

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis complimenteert en feliciteert het Service Bureau Ouderen met dit fantastische resultaat.

Reddingsbrigade Hellevoetsluis wint Aanmoedigingsprijs

Tijdens een stralend Cultuurfestival heeft de Reddingsbrigade Hellevoetsluis de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2006 uit handen van het Centrum voor Vrijwilligerswerk ontvangen. Wethouder mw.drs. Jorriena de Jongh prees de Reddingsbrigade om hun onmisbare inzet in en om Hellevoetsluis. Een organisatie, die altijd in staat is om alert te reageren en vooral in het weekend actief moet zijn om de recreanten van het water te kunnen laten genieten.

Het kunstwerk, dat aan de prijs verbonden is, is ontworpen door de Hellevoetse kunstenares Francine Bissscheroux en stelt letterlijk de handen uit de mouwen steken voor. Beeldend is daarmee de vergelijking met de Reddingsbrigade: een helpende hand toesteken. Fortis Bank heeft een waardebon aan de winnaar beschikbaar gesteld.

Bloemen en een penning waren er voor World Projects Mission, de bewonerscommissie van de Buffel e.o., de Mantelzorgsalon en de Informele Zorg. Meer informatie wordt verstrekt door het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, een onderdeel van welzijnsorganisatie PUSH, telefoon 316688 en via deze site.

Nominaties Aanmoedigingsprijs

Op het geslaagde Midzomerfeest van het Centrum voor Vrijwilligers zijn de genomineerde vrijwilligersorganisaties van het jaar 2006 bekend gemaakt. Een jury is samengesteld onder voorzitterschap van wethouder jeugd en cultuur mevr. de Jongh. Zij zal de Aanmoedigingsprijs uitreiken op het Cultureel Festival zondag 10 september op het plein bij het Theater de Nieuwe Veste.

Alle Hellevoeters kunnen hun steunbetuiging voor de genomineerden doorgeven aan: Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van Welzijnsorganisatie PUSH: telefoon 316688. De balie van de Centrum voor Vrijwilligerswerk op de 2e etage van de Bibliotheek is geopend van dinsdag t/m vrijdag tussen 14.00-16.00 uur, zaterdag tussen 10.00-12.00 uur en op afspraak 's avonds. Telefoon bibliotheek, tijdens balietijden: 315111 vragen naar Centrum voor Vrijwilligerswerk. Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. www.stichting-push.nl.

De genomineerden zijn:

Informele Zorg: jongeren, die andere jongeren met een beperking al jaren bezighouden ter bevordering van hun ontwikkeling. vrijwilligers die mensen in een terminale situatie ondersteunen: iedere ochtend van 7 tot 10 uur. Mantelzorgsalon: die informatie en steun geeft aan mantelzorgers.

World Mission Project: Al 7 jaar timmeren aan de weg en waar vrijwilligers werkervaring opdoen en een zinvolle invulling aan hun dag geven.

Het Rode Kruis: waar een fantastische groep werkt, met een grote inzet voor alles: een kleine daad heeft meer gewicht, dan duizend grote woorden.

Stichting IKVW: Interculturele kinder vakantie weken, Wat is er nou mooier dan kinderen een geweldige vakantieweek te bezorgen en zo bij hen een herinnering voor het leven te geven.

De Hellevoetse Reddingsbrigade: omdat ze fantastisch werk leveren.

Buurtvereniging omgeving Handlog: omdat kleine buurtinitiatieven de moeite waard zijn.

Procedure keuze Aanmoedigingsprijs, die niet bedoeld is voor de grootste of de beste, maar ter ondersteuning van leuke initiatieven. Geef uw steunbetuiging zo spoedig mogelijk door.

'Extra fiscale aftrek versterkt inzet van burgers'

Vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen aan de brandweer, sportvereniging of buurtwerk moeten voortaan in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ook mantelzorgers, mensen die zieke familieleden of vrienden verzorgen, gaan in de toekomst ’belasting in natura’ betalen.

Dat is een van de meest opmerkelijke aanbevelingen die de Nationale Conventie doet in haar concepteindrapport. De conventie, een groep van deskundigen die in opdracht van de regering ons staatsbestel onder de loep neemt, denkt dat deze ’belasting in natura’ de inzet van burgers voor de samenleving zal versterken.

Voor werkgevers zou eveneens zo’n regeling in het leven geroepen moeten worden. Die krijgen dan een fiscale tegemoetkoming als zij hun personeel in staat stellen tijdens werktijd vrijwilligerswerk te doen.

De Nationale Conventie komt in het voorlopige eindrapport met maar liefst 41 zwaarwegende adviezen aan de regering, die uiteenlopen van meer macht aan de premier tot verplichte werkstages voor jongeren. Begin september vergadert het comité van wijze mannen en vrouwen nog één keer en formuleert dan de definitieve adviezen. Volgens een woordvoerder van de conventie zullen die niet veel afwijken van wat nu in het concepteindrapport staat.

Bron: Job Stolk
Reacties op dit artikel en meedoen aan de discussie? Neem contact op met het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Download nu de laatste nieuwsbrief

Het Centrum voor Vrijwiligerswerk Hellevoetsluis heeft weer een nieuwsbrief boordevol informatie. Downloaden (pdf) kan via deze site. Klik hier.

Wijziging ARBO: vrijstelling van een aantal verplichtingen

Organisaties waar vrijwilligers werken hoeven sinds 15 maart jl. niet meer aan alle verplichtingen van de Arbo-wet te voldoen.

Alleen de bescherming tegen zeer ernstige risico’s blijft gehandhaafd. Zoals valgevaar, werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (zoals virussen en vaccins) of met professioneel vuurwerk. Ook blijven aanvullende bepalingen voor gezond en veilig werken van kracht voor kwetsbare groepen, die extra bescherming nodig hebben. Zoals jeugdige vrijwilligers tot 18 jaar en vrijwilligers die zwanger zijn of borstvoeding nodig hebben. Buiten de vrijstelling vallen de vrijwilliger brandweer en politie en mensen, die vanuit een uitkering op proef gaan werken en voor betaalde werknemers bij een vrijwilligersorganisatie.

Vraag de regeling op bij het CVH.

Meer mogelijkheden ontheffing sollicitatieplicht voor vrijwilligers en mantelzorgers

Werkloze en gedeeltelijk arbeidsgeschikte vrijwilligers en mantelzorgers kunnen vanaf 1 oktober 2006 onder voorwaarden tijdelijk een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Momenteel kunnen oudere mantelzorgers en vrijwilligers (op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder) met een WW- of WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) al onder voorwaarden worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

De nieuwe regeling is niet leeftijdgebonden. Het UWV kijkt per aanvraag of een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte in aanmerking komt voor een ontheffing en voor hoe lang. Daarvoor moeten uitkeringsgerechtigden aan een aantal voorwaarden voldoen. Vrijwilligers moeten vrijwilligerswerk doen dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Het vrijwilligerswerk moet gemiddeld minimaal 20 uur in de week zijn. Ook komen alleen vrijwilligers in aanmerking die al lange tijd bezig zijn met het vinden van een reguliere baan. De vrijstelling van de sollicitatieplicht voor vrijwilligers is eenmalig en duurt maximaal zes maanden.

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen en daardoor niet in staat zijn om te solliciteren, krijgen maximaal zes maanden vrijstelling van het zoeken naar een baan. Ook hoeven zij in die periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. De vrijstelling kan eenmalig met drie maanden worden verlengd als de mantelzorg waarschijnlijk op korte termijn is afgelopen, bijvoorbeeld omdat de verzorgde terminaal is.

Uitkeringsgerechtigden die een calamiteit in hun privé-leven meemaken, bijvoorbeeld een plotseling overlijden van een gezinslid of een afgebrand huis, kunnen voor maximaal vier weken in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook hoeven zij in die periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Deze periode kan niet worden verlengd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het conceptbesluit waarin de ontheffing van de sollicitatieplicht is geregeld op korte termijn naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

(Bron: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 22 mei 2006)

Voedselbank Hellevoetsluis

We schrijven 2005 en we leven in Nederland, maar dat wil niet zeggen, dat iedereen onbezorgd de deur van de koelkast kan open trekken. Vaak is de ruimte achter die deur pijnlijk leeg.

De Voedselbank Hellevoetsluis is een initiatief genomen door een aantal vrijwilligers van diverse Hellevoetse organisaties en bijeengebracht door het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.

Voor mensen in Hellevoetsluis is het mogelijk om een voedselpakket aan te vragen. Hiervoor moet het besteedbaar inkomen onder een bepaald bedrag komen. Niet alleen mensen met een uitkering kunnen hiervoor in aanmerkingen komen: de maandelijkse lasten kunnen zo hoog zijn, dat ook werkenden moeite hebben om hiermee rond te komen.

Neem vrijblijvend contact op en laat het even uitrekenen.

Anders Actief officieel van start

Sporten voor mensen met een handicap, betaalbaar en gewoon in de buurt. Dat was het doel om Anders Actief te realiseren. En dat is gelukt!

Op donderdag 13 oktober jl. vond de officiele opening plaats door Burgemeester Kleywegt. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis heeft dit initiatief van Martin Felling en Nellie Mourik van harte ondersteund.

Activiteiten: groepsles bewegen, aangepaste fitness en jeu de boules.
Plaats: Buurtcentrum de Klinker, P.A. de Genestetlaan, nabij houten bruggetje.
Tijd: Iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.30 uur
Begeleiding: Maatschap Fysiotherapie Poll en een groep enthousiaste vrijwilligers
Kosten: € 1,75 - per ochtend, ongeacht welke activiteit. Strippenkaart verkrijgbaar.

Groepsles wordt door ziektekostenverzekeraar na goedkeuring betaald. Meer info via R.Poll

Omroep Voorne wint Aanmoedigingsprijs 2005

In een bomvol Theater de 2 Hondjes is op 8 december jl. de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2005 uitgereikt aan de vrijwilligers van Omroep Voorne. De zichtbaar verraste medewerkers namen de prijs van Wethouder Atie Koster in ontvangst.

Omroep Voorne: onmisbaar en een begrip in Hellevoetsluis geworden: vooral door de kabelkrant en radio. Mensen die voor iets staan, kunnen hun zegje doen. Een nieuw project zijn t.v.reportages. Toch bestaat de organisatie uit louter vrijwilligers.

Het team biedt een warme opvang voor nieuwe mensen, die binnen dit vrijwilligerswerk aan de slag willen gaan. Het kunstwerkje, gemaakt door de Hellevoetse kunstenares Francine Bisscheroux sluit wonderbaarlijk goed aan: de grote oren kunnen gezien worden als het luisterend oor voor mensen in Hellevoetsluis en omstreken.

Vrijwilligerswerk maakt gelukkiger.

Tijdens de druk bezochte Vrijwilligersinformatiemarkt in Winkelcentrum de Struytse Hoeck heeft Wethouder Atie Koster de organisaties bekend gemaakt, die genomineerd worden voor de Aanmoedigingsprijs.

Dit zijn Informele Zorg, het Service Bureau Ouderen, Omroep Voorne, het Alzheimercafe en Pleegzorg. Doel van de Aanmoedigingsprijs is om een steuntje in de rug te geven aan de vrijwilligers die zich inzetten en nieuwe ideeën oppakken. Door de inzet van vrijwilligers zijn de afgelopen tijd veel initiatieven in Hellevoetsluis tot stand gekomen. Vrijwilligerswerk is onmisbaar en onbetaalbaar. De enquête, gehouden onder de bezoekers van de Vrijwilligersinformatiemarkt leverde eveneens op de vraag "maakt vrijwilligerswerk u gelukkiger?" een volmondig ja op.

Workshopmiddag voor VRIJWILLIGERSORGANISATIES succesvol.

De Workshopmiddag, die het Vrijwilligersplatform deze week in Hellevoetsluis organiseerde is succesvol verlopen. Gastsprekers Matthijs Leur van de Provincie Zuid Holland en Veronique Stern van de Gemeente Hellevoetsluis hebben het belang van ontwikkeling van goed vrijwilligersbeleid in Hellevoetsluis benadrukt.

De notitie Mensenwerk geeft een aanzet om de ondersteuning van het vrijwilligerswerk verder vorm te geven. Op deze middag is vooral het aspect verzekeren van vrijwilligers naar voren gekomen. Overige onderwerpen m.b.t. selectie en aanname van vrijwilligers, nieuwe initiatieven om jongeren aan te trekken en het belonen van vrijwilligers leverde boeiende discussies op.

Organisaties en vrijwilligers die belangstelling hebben voor deze onderwerpen en de notitie Mensenwerk kunnen zich melden bij het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis.

Eerst kijken, dan doen!

Nieuw vrijwilligerswerk: eerst kijken, sfeer proeven, een maandje meewerken en dan pas doen.
Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis wordt met regelmaat geconfronteerd met mensen, die op het laatste moment toch afzien van een afspraak met een organisatie, waar zij vrijwilligerswerk willen gaan doen.<br><br>
Een reden kan zijn, dat men er tegen op ziet en bang is, dat je gelijk aan iets “vast zit”.
Het tegendeel is waar: juist een goede orientatie vooraf is van belang. Door het gesprek met de betreffende coordinator van een organisatie aan te gaan, kan veel verhelderd worden.
Aansluitend een kijkje achter de schermen geeft extra informatie over het werk van de organisatie.<br><br>
Aangeraden wordt, om minstens een maand “proeftijd”af te spreken.
Wederzijds: zowel de vrijwilliger als de organisatie moeten de tijd hebben om aan elkaar te wennen. Daarbij speelt de aard van de werkzaamheden eveneens een belangrijke rol.<br><br>

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk organiseert ook dit jaar speciale excursies naar de diverse instellingen in Hellevoetsluis, waar vrijblijvend rond gekeken kan worden.<br><br>

Dit voorjaar staan nog een 3-tal data gepland :  zie deze site

ONTDEK JE TWEEDE IK!

De Ebbeheuvel, woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap

U gaat graag winkelen op het winkelcentrum? Wij hebben een leuke suggestie voor u, neem eens een bewoner van de Ebbeheuvel mee! Daar wonen een paar dames die dol zijn op winkelen en tussendoor even koffie te drinken. Gezellig een uurtje in de 2 a 3 weken wat kletsen, de knuffels keuren en bekijken gewoon op de hoogte blijven van de laatste modetrends in de winkels, kijken en vergelijken en even een pauze om een kopje koffie of frisdrank te drinken op het terras. U een tevreden gevoel na afloop en de bewoner een onvergetelijke dag, waar ze weer een tijdje op kunnen teren.

We staan er niet bij stil, maar wat voor ons heel gewoon is, is voor sommige mensen een belevenis van de eerste orde. Er zijn nog meer wensen aan bod gekomen tijdens het (werk)bezoek van de medewerkers van de VrijwilligersVacatureBank. Een van de bewoners gaat met een stagiaire binnenkort naar de bioscoop, daar kijkt hij al dagen van te voren naar uit.

Wat kwam tijdens de mini enquête onder de bewoners sterk naar voren:
* zij willen graag dat iemand op bezoek komt, gewoon zo nu en dan een ander gezicht zien.
* Samen een spelletje doen,
* Met iemand naar de bioscoop of het theater,
* Een stukje wandelen in de omgeving. Daar moet wel eens een mouw aangepast worden, zo is een van de bewoners blind en kan niet ver lopen. Zij kwam met het voorstel: dan gaan we toch met de rolstoel.
*Wilt u liever de natuur intrekken, door bos en duin? Dan is een wandeltocht met de natuur- en vogelkenner Marco zeer aan te bevelen. Hij is prima op de hoogte van de vogelgeluiden en -namen, maar ook zijn kennis van planten is fenomenaal.
*Marleen zoekt iemand om op zondag mee naar de kerk te gaan.

U ziet het een scala van mogelijkheden voor de vrijwilliger die maar zo nu en dan tijd heeft om mensen te helpen, er is voor iedereen wel een mogelijkheid om iemand op de Ebbeheuvel met geduld en goede wil tot vriend(in) te maken.De leeftijden variëren van zo’n 25 tot 75 jaar.

Er wordt wel eens beweerd dat vrijwilligerswerk saai, truttig en stoffig is. De excursie, die de baliemedewerkers van de VrijwilligersVacatureBank tezamen met medewerkers van Groei en Bloei maakten bewees het tegendeel. Het was dynamisch en leuk. Daarom dank aan de bewoners van de Ebbeheuvel voor de hartelijke ontvangst en de gezellige, leerzame avond, die werd afgesloten met een optreden van Vader Abraham met de Smurfen en het solo trommelnummer van Hugo. Een voorproefje van de Doe Mee playback-show.

Nieuwsgierig? Vraag meer informatie of ga mee met de komende excursies dit voorjaar. Zie verder op deze site. Ontdek je tweede ik.

Tuinen klaar voor het voorjaar


Op een koude, maar zonnige zaterdagmorgen heeft een initiatief van de vereniging Groei en Bloei gezorgd voor een hartverwarmend project.

Vrijwilligers van deze vereniging zijn samen met verstandelijk gehandicapten uit de Ebbeheuvel in Hellevoetsluis aan de slag gegaan. De tuintjes van de ouderenwoningen in het complex Oase aan de President Paterstraat zijn in l dag omgetoverd van (soms) ware wildernissen, tot een letterlijke oase.

Bewoners enthousiast, maar ook de bewoners uit de Ebbeheuvel en de vrijwilligers van Groei en Bloei. Door hun inzet, gesteund door initiatiefnemer Hans Klink en de Niko van Straaten van de Woningbouwvereniging Maasdelta een prachtig resultaat en veel blije gezichten! Een uitdaging voor andere verenigingen om iets te doen in de buurt? Graag reacties..............

Anders Actief in de startblokken

Donderdag 11 november is er een informatieochtend gehouden van Anders Actief in buurtcentrum De Klinker. De ochtend werd druk bezocht. De belangstelling voor gedoceerde actieve/passieve beweging wordt gedragen door een hele brede laag van de bevolking. De werkgroep, Stichting PUSH/Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, MEE Zuid-Holland Zuid, fysiomaatschap Rob Poll en de initiatiefnemers Nellie Mourik en Martin Felling werden voorgesteld.
Hennie Wiersma coördineerde deze ochtend. Nellie Mourik zette uiteen hoe Anders Actief is ontstaan . Daarna werd er door Marc Pelkman van MEE verslag gedaan van de enquête, die gehouden is onder 1000 WVG cliënten; 181 formulieren werden geretourneerd. 32 mensen hadden geen interesse. Van de 149 mensen die het formulier ingevuld hebben, zijn dat 52 mannen en 97 vrouwen.

Enkele vragen zijn hieronder weergegeven:

Aan welke activiteit zou u willen deelnemen?
Aangepast fitnessapparatuur 73,
Groepsles o.l.v. fysio 51,
Jeu de Boules 25
Zaalsport 21.

Hebt u revalidatie gehad?
Ja 80 Nee 61 Niet ingevuld 8

Wilt u een lichte vorm van beweging aangepast aan uw beperking?
Ja 91 Nee 45 Niet ingevuld 13

Hebt u wel eens een aanvraag gedaan voor aangepaste bewegingsapparatuur?
Ja 18 Nee 120 Niet ingevuld 11

Zegt aangepast sporten’ u iets?
Ja 73 Nee 68 Niet ingevuld 8

Zijn er voor belemmeringen om deel te nemen aan sport- en vrijetijdsactiviteit?
Beperking i.v.m de zwaarte van de beperking 74
Contributie 44
Vervoer 42
Aanpassingen (sport) attributen 25
Toegankelijk 22

Wilt u dat wij contact met u opnemen indien de mogelijkheid gecreëerd wordt tot aangepast sporten’?
Ja 97 Nee 44 Niet ingevuld 8

De overige sporten zijn te weinig genoemd om nu mee verder te gaan. De grootste ziektekosten verzekeraars zijn OZ, Zilveren Kruis en IZA

Martin Felling heeft via een overhead projector uitleg gegeven over diverse apparaten. Daarna heeft fysiotherapeut Rob Poll uiteengezet dat er vergoeding voor groepsles en begeleiding op apparaten mogelijk is via de zorgverzekeraar bij een bepaald aantal deelnemers.

Op de vraag of het ook voor kinderen met een lichamelijke beperking is, kunnen we zeggen, meld u aan en er zal naar gekeken worden of dit te realiseren is.

Zaalsport kan snel van start gaan en is van 11.45 tot 12.30 uur in de gymzaal naast buurtcentrum De Klinker. Er zal op donderdagmorgen gesport worden bij genoeg aantal deelnemers. De start van de overige sporten hangt nog af van verschillende factoren.

De jeu de boules banen liggen er wel maar zijn nu niet goed toegankelijk voor minder validen. Er ligt een verzoek bij de Gemeente om ze toegankelijk te maken.


Noord-Hinder

Op 9 november 2004 hebben de vrijwilligers van het Centrum voor Vrijwilligerswerk een bezoek gebracht aan het lichtschip “Noord-Hinder”. Er waren voor deze dag 2 excursies gepland maar door ziekte kon de eerste geen doorgang vinden. We waren daarom een uurtje eerder bij de “Noord-Hinder” en we werden ondanks het vroegere tijdstip uitstekend opgevangen door Siem een vrijwilliger van het eerste uur. Er werd eerst een video vertoond over de geschiedenis het lichtschip, kon de kok gelijk even koffie voor ons zetten. Siem heeft ons veel verteld over de geschiedenis en het ontstaan van de Stichting Lichtschip 12 “Noord-Hinder”. Hij heeft er met veel medevrijwilligers o.a. toe bijgedragen dat het lichtschip behouden bleef en niet gesloopt werd. Samen met zo”n 30 vrijwilligers houden en brengen zij het lichtschip in oorspronkelijke staat. Toen de stichting de beschikking kreeg over het lichtschip was het hellemaal kaal, alle overtollige materialen waren verdwenen. Dank zij steun van de gemeente, het rijk, sponsors en vrienden van het lichtschip konden er vele materialen opnieuw aangeschaft worden of in bruikleen ontvangen.

B.v. de originele scheepsbel, een (scheeps)wastafel en nog veel meer mogen zij van particulieren in bruikleen beheren. Het lichtschip 12 de “Noord-Hinder” werd in 1963 gebouwd in Zaltbommel en heeft jarenlang dienst gedaan als drijvende vuurtoren, mistbaken en weerstation voor het KNMI . Hij word op zijn plaats gehouden op zee door een zg. paddestoelanker met een ankerketting van zo’n 250 meter.

Zoals gezegd zij draaien met 30 vrijwilligers die de technische zaken zoals de aggregaten, pompen, elektrische- en cv-installatie onderhouden, maar ook roest bikken en verven hoort bij het onderhoud. En niet te vergeten de rondleiders die de bezoekers over de historie en het nut om het schip te behouden vertellen. Het is vooral voor de jeugd interessant kennis te maken met de oude techniek die men vroeger gebruikte om de positie van schepen te bepalen en de koers uit te zetten met behulp van b.v. de sextant. Zij zijn op zoek naar RONDLEID(ST)ERS die na de nodige ervaringen een kennis te hebben opgedaan en de geschiedenis van het lichtschip over te brengen aan de geïnteresseerde bezoekers.

Voor het onderhoud kunnen zij nog enkele vrijwilligers gebruiken bij deze enthousiaste en gedreven mensen die zich zo inzetten om een stukje historie in puike conditie te houden.. Wie er helaas niet is op dit prachtige schip: een SCHEEPSTIMMERMAN. Iemand die het leuk vind om alle houten onderdelen op dit schip eens na te lopen en te restaureren. Zij hebben ook de hand weten te leggen op een originele essenhouten sloep. Die heeft met vriesweer half onder water gelegen en is zoals dat heet uit zij voegen gebarsten. Zij zoeken iemand die het leuk zou vinden deze overnaadse sloep te repareren om hem in zijn oude glorie te herstellen. Dit is een pracht klus voor een enthousiaste (scheeps)timmerman. De sloep zit met koperen nagels aan elkaar en deze zijn door het werken van het hout uit hun verbinding geraakt.

De onderlinge sfeer aan boord is zeer goed en ze ontvangen graag nieuwe vrijwilligers die ook hun klinknageltje bij willen dragen.

Voor in de nabije toekomst zouden zij ook graag iemand in hun midden willen opnemen die beschikt over horeca papieren, een radioamateur met papieren en iemand die de site www.noordhinder.nl kan bijhouden en verversen. Wist u dat een van de vrijwilligers Jan van 82 jaar praktisch iedere dag aan boord is en een archief over lichtschepen en vuurtorens heeft aangelegd van 320 boeken. En dat de stichting zelfs originele bouwtekeningen in hun bezit hebben van o.a. lichtschepen.

Wilt u het lichtschip bezoeken, dat kan, de openingstijden zijn:
Iedere dinsdag en donderdag of op afspraak.
Juli en augustus, behalve maandag van 10.00-16.00 uur
Zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur.

De ploeg onderhoudsvrijwilligers werken meestal op dinsdag en donderdag het gehele jaar door! Over enthousiasme gesproken, voor de meeste van hen is dit ook een goede plek voor de nodige sociale contacten. Na een prima ontvangst en rondleiding namen we weer een stuk wijzer afscheid van een bijzonder schip met een bijzonder stel vrijwilligers die het Lichtschip 12 “Noord Hinder” met de weinige middelen en veel enthousiasme in authentieke staat brengen en houden.

Bezoek aan hockey club Voorne

De medewerkers van de Vrijwilligers Centrale Hellevoetsluis werden op maandag 11 oktober 2004 hartelijk ontvangen door enkele vrijwilligers van Hockeyclub Voorne.

De Hockeyclub telt ongeveer 530 leden, waarvan 330 jeugdleden. Er zijn ongeveer 50 vrijwilligers werkzaam. Tevens zijn er enkele professionele trainers. Tijdens de koffie (met wat erbij) vertelden de vrijwilligers wat over hun taken bij de vereniging.

Marianne is lid van het bestuur. Coördinator technische zaken senioren. Het bestuur bewaakt de voortgang van de vereniging, houdt de ledenadministratie en de penningen bij en bestuurt op hoofdzaken. Het bestuur bestaat uit 7 personen. Daarnaast zijn er commissies voor de diverse activiteiten met elk hun eigen coördinator. De vereniging draait volledig op vrijwilligers. Voor bepaalde activiteiten wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven.

Trees is de secretaris van de vereniging. Tevens is zij verantwoordelijk voor het clubblad dat wekelijks verschijnt. Hierin staan het wedstrijdprogramma, het schema van de bardienst, welke ouders er mogen rijden voor de uitwedstrijden en natuurlijk ook de laatste nieuwtjes vermeld. Elk lid krijgt z’n clubblad thuisbezorgd door juniorleden. Trees kan wel wat hulp gebruiken bij het vervaardigen van het blad. Daarnaast is de website actief: www.hcvoorne.nl

Jan is lid van de commissie accommodaties. Deze club vrijwilligers zorgt voor het onderhoud en het schoonhouden van de kunstgrasvelden, kleedkamers, het overig terrein en het clubgebouw. Iedere maandag worden de kantine schoongemaakt en de diverse klusjes gedaan.

Annemarie coördineert de baractiviteiten. Dagelijks, behalve op zaterdag, is zij te vinden in het clubgebouw. Zij zorgt ervoor dat de voorraad op orde is, dat de bar bemand is en zij zorgt er tevens voor dat de kleedkamers schoon zijn. Behalve voor de trainingen en wedstrijden van de Hockeyclub worden de velden en de kleedkamers overdag gebruikt door het voortgezet onderwijs die hier dagelijks hun gymlessen hebben. In de winterperioden worden de velden ook gebruikt voor de trainingen van diverse voetbalverenigingen, omdat de kunstgrasvelden het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Dit geeft natuurlijk extra werk voor de vrijwilligers van de Hockey, maar zij doen het graag.

Mensen die belangstelling hebben voor het vrijwilligerswerk bij de Hockeyclub kunnen een afspraak maken bij Centrum voor Vrijwilligerswerk in de Bibliotheek, Woordbouwerplein 1, van dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur of telefonisch op deze tijden: 0181-315111. Ook kunnen zij zich aanmelden per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kijk eens vrijblijvend rond en draai eens mee bij de diverse activiteiten. Iedere hulp is welkom!

Culturele markt nieuwe impuls

Het kan hard waaien in Hellevoetsluis, maar het bezoek aan Culturele Markt in Hellevoetsluis was er niet minder om. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, dat inmiddels een belangrijke partner geworden is van de vele culturele organisaties die Hellevoetsluis rijk is, trok veel belangstellenden.

Het beeld, dat mensen hebben van saai en truttig vrijwilligerswerk verandert op slag, wanneer men kennis neemt van de vele mogelijkheden: juist op cultureel gebied.

Hellevoetsluis, een vrijwilligersstad, waar het theater, de musea, Muziekschool, Volksuniversiteit, regionale omroep, milieuorganisaties, muziek-, sportverenigingen enz. ens. zonder hun vrijwilligers letterlijk in elkaar zouden zakken.

De Culturele Markt heeft weer een nieuwe impuls gegeven in de werving van nieuwe vrijwilligers van alle leeftijden.

Nieuwsbrief Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Interesse in de nieuwsbrief: vraag aan bij het CVH of download deze gratis ! Nieuws te melden over uw vrijwilligersorganisatie? Stuur een mail of neem contact op met de baliemedewerkers op de 2e etage van de bibliotheek: nu ook op zaterdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur.

Bibliotheek op maandag gesloten

Vanwege drastische bezuinigingen moet de bibliotheek op maandag haar deuren sluiten.
Dit heeft gevolgen voor de Centrum voor Vrijwilligerswerk die op de 2e etage gevestigd is.
Vanaf l juli a.s. bereikbaar van:
dinsdag t/m vrijdag van 14.00 - 16.00 uur

Hellevoetsluis Vrijwilligersstad

Het aantal vrijwilligers, dat in Hellevoetsluis werkt wordt geschat op ca. 4000. In het najaar van 2003 is naar alle organisaties en sportverenigingen die met vrijwilligers werken in Hellevoetsluis een korte enquête toegestuurd. Daarnaast is met diverse organisaties een kort vraaggesprek geweest om het beeld van “de” vrijwilliger in Hellevoetsluis en vragen vanuit de organisaties betreffende dit aspect te verhelderen.

Opvallend:
• Begeleiding vrijwilligers: hierin is een scheve verdeling waar te nemen wat betreft de inzet in de begeleiding van vrijwilligers. Een organisatie die de visie heeft, dat vrijwilligerswerk begeleiding vereist, verdient dit dubbel en dwars terug.
• Vrijwilligerscontracten. Inmiddels hebben meer organisaties gebruik gemaakt van het modelcontract, dat het CVH, in samenwerking met Hellevoetse organisaties, voor Hellevoetsluis ontwikkeld heeft.
• De intake c.q. oriënterende gesprekken met nieuwe vrijwilligers varieert enorm: sommige organisaties voeren minstens 3 gesprekken vooraf, bij andere organisaties kan men gelijk aan de slag.
• E-mail: aansluiting op “het netwerk blijkt een fantastische manier om de communicatie tussen organisaties te bevorderen.”
• Budgetten voor vrijwilligersorganisaties om “iets” voor hun vrijwilligers te kunnen doen zijn onmisbaar.
• De vraag naar vrijwilligers is groot: van bestuurslid tot rondleider, scheidsrechter of coach. Ook mensen die klusjes willen doen worden met open armen ontvangen. Opvallende gezegden “Vrijwilligers, die met liefde het werk uitvoeren”. “Sociaal voelend, flexibel en enige levenservaring”
• Mensen stoppen met vrijwilligerswerk, wanneer zij hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar hebben of niet meer gemotiveerd zijn. “Als iets zonder resultaat blijft” of “het niet meer leuk vinden om te doen”,
• Belangrijke onderwerpen voor bijscholing zijn ARBO en EHBO, computer, bestuur, vluchtelingenwerk en politieke vorming.

Balie in de bibliotheek: nu 4 middagen geopend!

Het gaat goed met Centrum voor Vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis! Binnen l jaar tijd zijn meer dan 300 nieuwe vrijwilligers ingeschreven. Mede door de inzet van het team van enthousiaste medewerkers is het mogelijk om de balie, die zich bevindt op de 2e etage van de bibliotheek 4 middagen te openen. Van 14.00 – 16.00 uur zijn de medewerkers vast aanwezig. Bij verhindering vervangen zij elkaar: dat betekent dat alle vakanties de balie gewoon kan doordraaien.

Dit team is:
Dinsdagmiddag: Yvonne van Oldenmark
Woensdagmiddag: Dick Wezenaar
Donderdagmiddag:Mieke Blom
Vrijdagmiddag: Anneke Lagendijk

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis wordt tijdelijk versterkt door stagiaire Marina Ars. De projectleiding is in handen van Hennie Wiersma.

Avondje cultuur levert nieuwe vrijwilligers op.

De Open Cultuuravond, die het Centrum voor vrijwilligerswerk Hellevoetsluis in februari gehouden heeft, heeft nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

Na de boeiende verhalen van de verschillende inleiders vanuit o.a. het Museumplatform, het Kunstencentrum, Omroep Voorne en Theater de 2 Hondjes heeft een rondleiding door het gehele Kunstencentrum plaatsgevonden. Van de ca. 40 aanwezigen maakte een aantal mensen gebruik om letterlijk een kijkje achter de schermen van het theater te kijken of de trappen op te klimmen naar de nok, waar geluid en licht geregeld worden. Bij Omroep Voorne stond de deur van de studio open. Een vrijwilliger van Centrum voor Vrijwilligerswerk, heeft voor een muzikaal intermezzo op de viool gezorgd.

De bezoekers waren zeer enthousiast en dergelijke "open avonden" bij organisaties en instellingen zijn voor herhaling vatbaar. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk wil hier graag aan meewerken.

Uniek Project

De bewoners van de Ebbeheuvel in Hellevoetsluis zijn onlangs een zaterdag druk bezig geweest de tuintjes aan de President Paterstraat op te knappen.Door bemiddeling van Groei en Bloei, Maas-Delta en Centrum voor Vrijwilligerswerk waren de oudere bewoners van de President Paterstraat op de hoogte gesteld van het voornemen de tuinen te laten schoonmaken door bewoners van de Ebbeheuvel.

's Morgens rond een uur of negen kwamen de dames en heren van de Ebbeheuvel aan en werd verteld wat er zo de bedoeling was. Vooraf was een lijst opgesteld waarop stond wat er aan de tuinen moest gebeuren. Aan de hand van deze lijst werden de werkzaamheden verdeeld: onkruid verwijderen, bomen en struiken snoeien, de tuinen schoffelen en aanharken. Het planten van viooltjes en honderden tulpen en narcisbollen. Het tuingereedschap werd uitgereikt en er werd meteen flink aangepakt.

Er is met veel plezier en goede verstandhouding heel wat werk verzet. Voor ze het wisten was het middag en kon iedereen aanschuiven in de activiteitenruimte de Oase om gezamenlijk de lunch te gebruiken. Daarna nog alles nalopen om de laatste hand te leggen aan de werkzaamheden en rond drie uur zat het karwei er op. Alle medewerkers kregen een leuk aandenken aan deze zeer geslaagde dag. De bewoners van de Ebbeheuvel en President Paterstraat en de rest van de begeleiders/medewerkers waren zeer tevreden over het resultaat.

Centrum voor Vrijwilligerswerk viert feest.

wethouder Atie Koster geeft atentie aan afasie vrijwilligerDe feestelijke avond die door het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis gehouden is leverde enthousiaste reacties. Zo'n 130 actieve vrijwilligers afgevaardigd vanuit de verschillende organisaties konden zich amuseren. Het is slechts een klein deel van de ruim 3000 mensen die in Hellevoetsluis aan de slag zijn als vrijwilliger. De cabaretgroep JAM verzorgde een op maat gesneden programma over vrijwilligerswerk en de nieuw opgezette Centrum voor Vrijwilligerswerk. De Stichting Afasie werd speciaal genoemd als een prachtig vrijwilligersinitiatief dat al 10 jaar mensen met een CVA een eigen plek geeft.

Werkbezoek AZC

Op dit moment verblijven er 350 inwoners op het AZC, waarvan 100 kinderen. Er zijn 45 verschillende nationaliteiten. Op het centrum werken nu 25 vrijwilligers, maar dat kan uitgebreid worden tot 30.Waar kunnen vrijwilligers ingezet worden?
• Nederlandse les
• Engelse les
• Baby en peuter opvang
• Open leercentrum (computers)
• Meidengroep
• Jongensgroep
• Vrouwengroep
Kortom, overal waar hoofd en handen nodig zijn! Voor les te geven hoef je niet de lerarenopleiding gevolgd te hebben, maar wel interesse in de stof hebben en de Nederlandse taal beheersen.

Hoe gaat het nu precies na aanmelding als vrijwilliger?
Na de aanmelding bij de vrijwilligers vacature bank en de doorverwijzing naar het AZC, volgt een gesprek. Er wordt gekeken waar de interesse naar uitgaat en of het aanbod hierbij aansluit. Dan volgt een proef- en inwerkperiode van 2 maanden.

Levert het de vrijwilliger nog iets op?
• Er staat geen salaris tegenover, maar wel reiskostenvergoeding en jaarlijks een attentie. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er gratis kinderopvang.
• Verder heeft men inspraak in het programma aanbod, worden er cursussen georganiseerd. Ook belangstelling voor een “werkbezoek”. Neem contact op met het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis : 2e etage bibliotheek of via deze site.

ARBO normen: vergeet ze niet

Organisaties en instellingen die met vrijwilligers werken hebben evenveel te maken met de wet ARBO (arbeidsomstandigheden) als professionele organisaties. Waar op gelet moet worden en hoe(soms) relatief eenvoudig aan de normen voldaan kan worden zal worden verteld door een deskundige. Belangstelling: geef u op voor een themaavond/middag, die desgewenst in voor- en najaar door het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis georganiseerd zal worden.

Centrum voor Vrijwilligerswerk, Hellevoetsluis officieel geopend

team CVH 2003Op donderdag 13 maart is Centrum voor Vrijwilligerswerk, Hellevoetsluis officieel geopend door wethouder Atie Koster. Na een paar maanden van voorbereidingen konden de genodigden kennis maken met de projectleider en vrijwilligers van Centrum voor Vrijwilligerswerk. Zij zullen de vraag en het aanbod bij elkaar brengen. Na het officiele gedeelte trad Harrie Jan Bus op, die de aanwezigen vermaakte met deels zelf geschreven en gezongen liederen.

Tussendoor konden de aanwezigen d.m.v. werkgroepen discussiëren over diverse stellingen. Zoals: is het vrijwilligerswerk truttig en stoffig of heeft de vrijwilliger rechten, wat is de toekomst van het vrijwilligerswerk. Is internet de weg naar vrijwilligerswerk en jong geleerd, oud gedaan. De willekeurig samengestelde groepen kwamen er met moeite uit en presenteerde de uitkomst op ernstig,komische wijze. Al met al was het een leerzame, gezellige en geslaagde avond, waar iedereen met plezier op terugkijkt.

Voor degene die ons nog niet weten te vinden. U kunt ons dagelijks(behalve zondag) bezoeken op de 2e etage van de Bibliotheek van Hellevoetsluis.

Telefonisch 0181-316688(PUSH), per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt de vacatures bekijken op deze website. Als u onze website bekijkt, die is trouwens gratis te raadplegen bij de bibliotheek, zult u zien dat er een zeer gevarieerd aanbod is van zowel vacatures als vrijwliigers. De werktijden zijn meestal in overleg te bepalen. U weet het: vrijwilligerswerk maakt je rijk!

Centrum voor Vrijwilligerswerk nu ook in Hellevoetsluis

Start Centrum voor Vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis
Organisaties, verenigingen en instellingen die met vrijwilligers werken en dringend nodig hebben, kunnen vanaf heden hun vacatures op een centraal punt aanmelden. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis zorgt ervoor, dat alle vacatures gratis op een website worden geplaatst. Via deze website kunnen zowel organisaties als vrijwilligers zoeken naar geschikte vrijwilligers dan wel uitdagend vrijwilligerswerk melden.

Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis doet een oproep aan alle organisaties om op korte termijn hun vrijwilligers-vacatures op te geven. In ongeveer acht zinnen dient weergegeven te worden, wat het werk inhoudt, waar het plaats vindt en welke tijden. Daarnaast kunnen nieuwtjes, informatie over een cursus of scholing voor vrijwilligers op deze website worden geplaatst.

In de nieuwe bibliotheek te Hellevoetsluis is een speciale informatiebalie. Bezoekers van de bibliotheek aan het Woordbouwerplein hebben de mogelijkheid om op de aanwezige computers naar vrijwilligers of een geschikte vacature te zoeken. Hierbij kan assistentie gevraagd worden. Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, dat zich in het Gemeentehuis bevindt) heeft eveneens de beschikking over deze website.

Geadviseerd wordt om snel de vacatures door te geven. Deze informatie bij voorkeur mailen als bijlage naar het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schriftelijk en persoonlijk kan natuurlijk ook: Sportlaan 1, 3223 EV Hellevoetsluis, telefoon 0181 - 316688. Geboden wordt: gratis plaatsing op het internet, professionele aandacht en bemiddeling bij vacatures en vrijwilligers.

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen