Workshop bestuursverantwoordelijkheden: een geslaagde avond!

Gemaakt op donderdag 27 september 2012 12:55
Geschreven door Anja Hollanders

Op dinsdag 25 september werd door het Centrum Vrijwilligerswerk/PUSH weer een Vrijwilligerscafé workshop georganiseerd.

 

Voor een aandachtig luisterend publiek werd door Astrid Serlé, voormalig sociaal raadsvrouw van stichting PUSH, uiteengezet hoe het zit met bestuursverantwoordelijkheden.

 

Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk waar je als bestuurder op moet letten. De verschillende bestuursvormen – rechtspersonen, formele en informele verenigingen – kwamen aan de orde, met de verschillen daartussen.

Welke positie bekleed je en waar ben je verantwoordelijk voor, en nog belangrijker, waar kan je aansprakelijk voor gesteld worden?

De begrippen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht werden uitgelegd, het belang om goed de registers (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel) up-to-date te houden en hoe bevoegdheden vastgelegd kunnen worden.

 

Als bestuurder moet je goed weten welk risico aan besturen vastzit en hoe je kan voorkomen en indekken.

In de gemeente Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne kunnen vrijwilligers een beroep doen op de vrijwilligersverzekering die deze gemeenten hebben afgesloten. In het pakket zit o.a. een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering. Een goede zaak, want zonder vrijwilligers die zitting willen nemen in een bestuur, kunnen organisaties niet functioneren.