zonnetje Minke Bontekoe: met elkaar kunnen we veel.

Gemaakt op vrijdag 26 oktober 2012 19:18
Geschreven door Marleen Spoel

Minke Bontekoe

Deze maand is het zonnetje met veel plezier uitgereikt aan Minke Bontekoe. Ze kreeg deze onderscheiding omdat ze vanaf 2005 actief is in het vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis en omgeving.

 

Hoe is het zo gekomen? Minke is in 2005 in Hellevoetsluis komen wonen. Om bekend te raken in haar omgeving is ze gaan wandelen en heeft ze zich opgegeven voor het welkomstcomité, Het welkomstcomité is nooit echt van start gegaan, maar het een en ander heeft er wel toe geleid dat Minke ongeveer twaalf wijkwandelingen heeft geleid. Ze duurden ongeveer twee uur en er werd gestopt daar waar het interessant was om er iets meer over te vertellen. Minke ervoer dit voor zichzelf als verrijkend. Door de wandelingen durfde ze namelijk aan te bellen, bijvoorbeeld bij de energiewoningen om aan de bewoners te vragen hoe het was om in deze huizen te wonen. Het maakte Minke sterker en ze durfde verder te gaan. Na de wandelingen stortte ze zich op de dienstenruil ofwel het Durf te vragen-project. Omdat Minke landbouwkundig ingenieur is, weet ze veel van tuinen en snoeien en heeft ze daar veel bewoners mee geholpen. Ook heeft ze meegewerkt aan het Grasweggebied samen met Staatsbosbeheer, de gemeente en de eigenaar. Haar grootste passie is tuin en voeding en daarom is ze nu druk met het wereldbos in Oost-voorne. “Een betere wereld begint bij jezelf, weet wat je eet. In het Mildenburgbos is hier een mooie gelegenheid voor.”

Een wens van Minke is om buiten de kookclub in buurthuis de Kooistee, die haar ook na aan het hart ligt, een kookclub te starten voor vegetarisch koken of nog liever voor veganistisch. Vooral om elkaar te inspireren.

Sommigen denken dat vegetarische gerechten niet smaken, maar de bezoekers van de 55-plus-beurs weten wel beter. Minke had er veel hapjes voor gemaakt die velen zich heerlijk liet smaken; zelfs de kleinkinderen die waren meegekomen, vonden ze lekker.Sommigen vinden dat er niets is in Hellevoetsluis. Minke zegt dan: “Er is hier veel, maar je moet er wel wat voor doen.” Sociale contacten zijn voor Minke belangrijk en gunt die eigenlijk iedereen. Daarom wil ze niet afwachten, maar doen. Met de hoop dat anderen dat ook gaan doen. “Want met elkaar kun je veel.” Ze wijst op de wijkaanpak. “Door met elkaar te overleggen, samen met Maasdelta en met de gemeente, is er een mooie wijk gekomen waar de bewoners gezellig met elkaar wonen en goede contacten met elkaar kunnen hebben.” Sommige bewoners wilden een paar bomen weg hebben; Minke wilde ze behouden. Door te overleggen zijn er een paar bomen wel gerooid, maar zijn er ook twee perenbomen geplaatst. En heeft Minke de bijnaam Bomenknuffelaar gekregen; ze is er trots op.