Vrijwilligersdag 2012

Gemaakt op maandag 10 december 2012 21:09
Geschreven door Walter van Maanen

De jury voor Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2012Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2012

 

De jury bestaande uit Gerda Jansen (Groot Hellevoet) Rob Kokshoorn (IOB), Tejo Moerings (kunstenaar) Evert Taal (wethouder) en Hennie (onafhankelijk gebleven) hadden het er maar moeilijk mee. Genomineerden voor de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2012 waren:

 

STER, zeer actief voor Hellevoetsluis,  met o.a. Vestingdagen, Nieuwjaarsduik, Cultureel Festival een aantal malen de ijsbaan, met een grote groep vrijwilligers, maar ook open staan voor hulp van scholieren in het  kader van hun maatschappelijke stage

 

Vrijwilligers van Verpleeghuis Grootenhoek, met grote diversiteit,  wat door het uitvoeren van een goed vrijwilligersbeleid, door Iets Kelderman een lage drempel heeft en voor veel mensen ook weer een opstapje is om maatschappelijk actief te worden.

 

De vrijwilligers van buurtbemiddeling en buurtpreventie, omdat gebleken is dat wanneer mensen zelf in buurten een oogje in het zeil houden en zich inzetten bij conflicten en ruzies een wijk meer leefbaar wordt.

 

Anders Actief, sporten voor mensen met een beperking, echt ontstaan door initiatieven van vrijwilligers en een sociale ontmoetingsplaats in Buurthuis de Klinker 2 x per week, terwijl er ook nog gesport wordt. Terwijl je anders alleen nog maar thuis in je rolstoel zat.

 

Buurtpreventie en BuurtbemiddelingBuurtpreventie en Buurtbemiddeling hebben de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2012 in ontvangst mogen nemen.

Uiteindelijk is het punt Aanmoediging van doorslag geweest, om vooral alle bewoners van Hellevoetsluis aan te moedigen om een voorbeeld te nemen aan het ogen en oren zijn in je wijk, omdat het echt bijdraagt aan een beter leefklimaat voor allemaal. De grote groep vrijwilligers die zich daarvoor inmiddels inzet geven we daarom dit extra duwtje in de rug.

 

 

 

De medewerkers Steunpunt Scouting Rotterdam kregen een eervolle vermelding en attentie voor hun actieve opstelling en medewerking bij het organiseren van deskundigheidsbevordering, workshops voor vrijwilligersorganisaties die met jeugd werken.

 

De aanvullende prijzen, voor iedere genomineerde een leuke financiele attentie is beschikbaar gesteld door de Hellevoetse RABObank.

 

 

 

 

Hennie Wiersma met dochters en 3 kleinkinderende HenAward

 

Tijdens de uitreiking van de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk aan Buurtpreventie en Buurtbemiddeling in Theater de Twee Hondjes, nam het programma een onverwachte wending. Namens vrijwilligers in Hellevoetsluis reikte Theo Aarnink aan Hennie Wiersma de HenAward uit, een prachtig zonnetje gemaakt door kunstenares Claudia Erdman. Hennies bijdrage als professional voor het vrijwilligerswerk wordt hierbij bijzonder gewaardeerd. Werk wat uiteraard niet mogelijk zou zijn, door het grote vrijwilligersteam waardoor zij ondersteund wordt.

Groot was de verrassing dat ook haar dochters en 3 van haar kleinkinderen voor dit bijzondere moment waren uitgenodigd. Dit leverde een mooi plaatje op. 

 

 

Een geslaagde avond

 

Het was een zeer geslaagde avond, met veel humor dankzij Bastiaan Verhorst en onderlinge contacten zie onderstaande foto's:

 

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 1

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 2

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 3

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 4

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 5

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 6

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 9

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 7

vrijwilligersdag Hellevoetsluis 2012 foto 8