Instructie verkeersregelaars in een nieuw jasje

Gemaakt op woensdag 16 januari 2013 21:55
Geschreven door Walter van Maanen

De instructie voor de vrijwillige verkeersregelaars bij evenementen heeft met ingang van 1 januari j.l. een grote wijziging ondergaan. De politie-instructie aan evenementenverkeersregelaars is vervangen door een e-learning via internet.
Dit heeft de nodige gevolgen voor de organisaties die bij hun evenement vrijwillige verkeersregelaars inzetten. De organisatoren van evenementen moeten er bij de vergunningaanvraag al rekening mee houden en door deze wijziging is het nog belangrijker geworden om vergunningen tijdig aan te vragen. De vergunningaanvraag vormt namelijk de basis voor dit nieuwe traject.

Nadat door de gemeente een vergunning is verleend, of een verklaring is afgegeven dat een vergunningaanvraag is ingediend waarbij de inzet van verkeersregelaars van toepassing is, moet de evenementenorganisator contact zoeken met de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) voor de aanvraag van een code waarmee de instructie voor hun verkeersregelaars kan worden gevolgd. De kandidaat-verkeersregelaars kunnen dan met hun persoonlijke code de e-learning met een toets afsluiten.
Na afloop van de instructie ontvangt de organisatie een overzicht met geslaagden en de instructieverklaring namens de Nederlandse Politie. De gemeente geeft vervolgens aan de hand van die informatie een aanstellingsbesluit uit. Pas daarna mag een evenementenverkeersregelaar het geleerde in de praktijk brengen.

Voor groepen van meer dan tien evenementenverkeersregelaars wordt voor deze instructie een bedrag van 2,50 per persoon in rekening gebracht. Evenementenverkeersregelaars hebben vrijstelling van betaling indien zij worden ingezet t.b.v. niet commerciële sportevenementen en commerciële  sportevenementen onder auspiciën van de hierna genoemde sportbonden: NOC/NSF, KNWU, KNSB, KNBLO, NTFU, NWB, KNMV, Atletiekunie en de KNVB.

 

verkeersregelaars