Voorontwerp Wmo-beleidsplan 2013-2016 gemeente Hellevoetsluis

Wmo-beleidsplanWij maken jullie erop attent op onderstaand bericht waarin staat, dat vanaf heden het WMO ontwerp beleidsplan “Eigen kracht, samen sterk”. ter inzage ligt bij de gemeente. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verwacht van gemeenten, dat zij voorzieningen treffen voor de inwoners. Een belangrijk plan, wanneer het gaat om jullie rol of accommodatie, waar je met vrijwilligers en bewoners gebruik van maakt. Je kunt hierop reageren naar de betreffende ambtenaar, maar ook via de politiek, raadsleden en wethouders. Ook via het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis/PUSH is een reactie mogelijk, die worden gebundeld en aangeboden. Graag wel binnen de gestelde termijn, dus voor 10 juli.

Lees verder voor het bericht van de gemeente met de link naar het het WMO ontwerp beleidsplan.


Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis heeft het ontwerp voor het nieuwe Wmo-beleidsplan deze week vastgesteld. Hierin staat wat de plannen zijn van de gemeente op sociaal gebied voor de komende vier jaar.


Het plan is tot stand gekomen met medewerking van inwoners, maatschappelijke organisaties, raadsleden en leden van de adviesraden. Het doel van de Wmo is dat mensen, ongeacht of zij een beperking hebben, mee kunnen doen aan de samenleving en zelfredzaam kunnen zijn. De Wmo is een ‘brede’ wet. Niet alleen omdat de wet allerlei maatschappelijke aspecten behandelt, maar ook omdat alle inwoners van de gemeente tot de doelgroep van de Wmo behoren. Het doel van de Wmo is immers om alle inwoners zoveel mogelijk mee te laten doen en zelfredzaam te laten zijn.

Het nieuwe beleidsplan bestaat voor een deel uit voortzetting van bestaand beleid, maar bevat ook veel nieuwe plannen. Die nieuwe plannen zijn nodig om inwoners van Hellevoetsluis die dat nodig hebben in de komende jaren goed te kunnen blijven ondersteunen, ook al krijgt de gemeente hiervoor veel minder geld van de overheid. Dat betekent een flinke omslag in het denken en doen van zowel de gemeente, maatschappelijke organisaties als inwoners. De gemeente wil stimuleren dat inwoners er zoveel mogelijk op eigen kracht en/of met hulp van hun sociale omgeving uitkomen en dat zij zich waar mogelijk inzetten voor anderen. De gemeente biedt extra ondersteuning wanneer blijkt dat iemand deze echt nodig heeft. Het te behalen resultaat staat daarbij centraal.

Het ontwerp beleidsplan wordt de komende weken ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie en de adviesraden. Ook inwoners hebben de mogelijkheid om het ontwerp voor het nieuwe Wmo beleidsplan in te zien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of via de website (van 3 juni tot 16 juli).
hier en hier.

Eventuele opmerkingen of suggesties kunnen per brief of e-mail aan de gemeente worden doorgeven: gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. College van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Nadat alle op- en aanmerkingen zijn verwerkt, wordt het nieuwe Wmo-beleidsplan in het najaar voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.


Met vriendelijke groet,

Marc Loeffen
Beleidsmedewerker
Afdeling Samenlevingszaken / team Welzijn, Jeugd en Zorgregie
Gemeente Hellevoetsluis
[aanwezig: ma t/m do]

Telefoon 14 0181

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.hellevoetsluis.nl

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen