Inspraak Algemene Subsidie Verordening

Gemaakt op woensdag 26 juni 2013 22:33
Geschreven door Walter van Maanen
De ASV en beleidsregels zijn ter inzage gelegd bij de balie van het gemeentehuis. Om het makkelijker te maken voor organisaties om hun reactie te geven, heeft de gemeente aan ons de ASV en beleidsregels toegestuurd, zoals nu in voorontwerp zijn vastgesteld door het college.
1. ASV 2013_voorontwerp
2. BELEIDSREGELS 2013_voorontwerp

De input van organisaties uit de enquête en de inspraakavond zijn in het nieuwe beleid meegenomen. De gemeente hoopt, dat deze ASV en beleidsregels de subsidieverlening een stuk klantvriendelijker maken.  U kunt als organisatie officieel inspraak leveren tot aan de zomervakantie. Bijgaand eveneens het advies, waarin onder andere de belangrijkste wijzigingen staan plus de data van college- en raadsvergaderingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, die wij vanuit PUSH/ Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis kunnen doorgeven, dan hoor ik het graag.