Als vrijwilligers zich zorgen maken….

Gemaakt op dinsdag 09 juli 2013 22:46
Geschreven door Walter van Maanen


De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zal vanaf 1 juli 2013 van kracht zijn. Betaalde beroepskrachten zijn dan verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld. Maar waar kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden? In vier pagina’s wordt de veranderende rol van een vrijwilliger en het bestuur van vrijwilligersorganisaties uitgelegd.
De centrale aanbeveling daarbij is dat het bestuur een  aandachtsfunctionaris vaststelt. De digitale folder geeft hierover informatie: wie krijgt deze rol en hoe communiceren we dit naar onze leden? Ook staat de werkwijze voor de aandachtsfunctionaris beschreven: wat zijn mijn taken en hoe ga ik in gesprek met betrokkenen?

Download de folder hier: folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’.

De toolkit kunt u hier downloaden: Toolkit bij de digitale folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’