Erkenning Verworven Competenties Vrijwilligers is bewezen effectief

Gemaakt op dinsdag 09 juli 2013 23:23
Geschreven door Walter van Maanen


Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid, meedoen…. Allemaal termen die in de hedendaagse ontwikkelingen in het sociale domein gemeengoed zijn. Duidelijk is dat kwetsbare mensen daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En dat organisaties en gemeenten er belang bij hebben hen te faciliteren en op weg te helpen. Het is een investering waard, want een meer actieve burger is een gelukkiger mens en kost minder geld.

EVC erkendEVC is een uitstekend instrument, geschikt om in te zetten voor een diverse groep mensen. Bijvoorbeeld mensen die onbetaald actief zijn of willen worden, bezig zijn met een opstap naar de arbeidsmarkt of een opleiding. Eigenlijk voor iedereen die wil werken aan de eigen ontwikkeling. EVC is laagdrempelig, de EVC2methode is gratis en eenvoudig te verkrijgen en in vergelijking met andere methoden in de uitvoering niet duur. En, misschien wel het belangrijkste kenmerk, EVC brengt mensen zelf in beweging om op zoek te gaan naar hun eigen kwaliteiten.  Wilt u ook aan de slag met uw vrijwilligers?
Download dan nu de toolkit ‘Competentieontwikkeling vrijwilligerswerk’