Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers blijft

Gemaakt op donderdag 18 juli 2013 11:04
Geschreven door Walter van Maanen
Verklaring Omtrent Gedrag

Gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt

Het Verwey-Jonker Instituut heeft in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar ‘In veilige handen’ en de pilot ‘Gratis VOG voor vrijwilligers die met minderjarigen werken’. Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat de pilot als stimulans voor veiligheid in het vrijwilligerswerk heeft gewerkt.

Vervolg
Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Ook vrijwilligers die met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen vanaf dat moment hun VOG vergoed krijgen. Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Om het gebruik van de instrumenten van ‘In veilige handen’ en het aanvragen van de gratis VOG door lokale vrijwilligersorganisaties verder te stimuleren, zullen de bewindslieden van VenJ en VWS met gemeenten in gesprek gaan.

Lees hier de beleidsbrief van Staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie)

Lees hier het Evaluatieonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut