Jamila Sekkouti wil een brug slaan tussen culturen

Gemaakt op zondag 13 oktober 2013 14:08
Geschreven door Walter van Maanen
zonnetje Jamila SekkoutiTijdens de burendag heeft Jamila Sekkouti het zonnetje van maand ontvangen voor haar inzet van haar jarenlang vrijwilligerswerk.

Jamila Sekkouti heeft een Marokkaanse achtergrond. Ze is Tweeënvijftig jaar geleden geboren in Casa Blanca waar ze 26 jaar heeft gewoond. Ze kwam daar een Nederlandse man tegen waarmee ze trouwde en naar Nederland verhuisde. Ze heeft in Marokko rechten gestudeerd maar niet afgerond. Jamila woont nu 22 jaar in Hellevoetsluis en ze heeft drie kinderen.
Als vrijwilliger en later ook als betaalde kracht heeft ze zich ingezet voor het vluchtelingenwerk. Ze begeleidde vluchtelingen bij het inburgerproces en later organiseerde zij ook diverse activiteiten voor vluchtelingen in samenwerking met andere vrijwilligers.
Zo waren er het taalcoachproject, naai- en kooklessen en leren fietsen activiteiten. Drie jaar geleden kwam haar baan op de tocht te staan. Ze is de laatste vijf jaar ook actief bij het organiseren van activiteiten voor vrouwendag op 8 maart. Ze vindt het belangrijk om een brug te slaan voor Buurtactiviteiten groeien in ‘t Ommetje vrouwen met verschillende cultuurachtergronden en de Nederlandse samenleving. Voor haar was dit ook de drijfveer om als vrijwilliger het laatste jaar activiteiten te organiseren in buurthuis de Kooistee. Een belangrijke activiteit is Koffie Gemixt dat maandelijks op de tweede donderdagochtend wordt georganiseerd. Bewoners uit verschillende culturen zoals uit Somalië, Marokko, Turkije, Iran, Antillen, Filippijnen en Nederland ontmoeten elkaar, praten met elkaar over verschillende gewoontes uit het land waar ze geboren zijn, drinken koffie en thee zoals het daar wordt geschonken. Op deze manier leren ze veel van elkaars achtergronden. Jamila organiseert ook de handwerkochtend, waar bewoners met elkaar leren breien of leuke kunstzinnige dingen maken. Ze is nu gestart met exotische maaltijden te koken met bewoners met een smalle en brede beurs. Jamila hoopt nog lang vrijwilligerswerk te kunnen doen en bruggen te bouwen tussen bewoners met verschillende culturen die in de wijk leven, wonen en werken.