Oranje fonds ondersteunt Maatjes- en buurtcoachproject in Hellevoetsluis

Gemaakt op dinsdag 17 juni 2014 21:45
Geschreven door Walter van Maanen
Oranje fonds ondersteunt Maatjes- en buurtcoachproject in Hellevoetsluis voor € 15500,--
Het Oranje Fonds heeft voor nieuw maatjesproject €7500,-- en voor het
Buurtcoachproject € 8000,-- beschikbaar gesteld aan Stichting PUSH in Hellevoetsluis.

Al bijna twee jaar draait het project “Durf te vragen” in buurtcentrum de Kooistee van het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis en waar ook bewoners ook regelmatig een maatje zoeken voor een klusje of en andere vraag. Het opbouwwerk PUSH constateert dat er een groeiende behoefte is bij bewoners naar een dergelijk maatjesproject. Het gaat dan om bewoners die elkaar helpen bij allerlei kleine en grote burendiensten zoals boodschappen doen, kleine klusjes met elkaar doen of gezellig met elkaar naar de film of gaan wandelen. Uit de leefbaarheidsmonitor van Hellevoetsluis blijkt 29% van de bewoners zich regelmatig eenzaam te voelen. De opzet van maatjesprojecten is dat bewoners meer met elkaar in contact komen en vaak een duurzame vriendschap of maatjesrelatie kunnen opbouwen. Het maatjesproject start binnenkort met een wervingscampagne onder de bewonersgroepen, de buurthuizen en vrijwilligersorganisaties. Via de website www.CentrumVrijwilligerswerk.nl kunnen maatjes zich aanmelden voor het maatjesproject. Eveneens wordt er samenwerking gezocht met andere instellingen in de gemeente die raakvlakken hebben met het maatjesproject en wordt een speciale informatieavond georganiseerd.

Het buurtcoachproject is ontstaan naar aanleiding van het feit er groeiende groepen bewoners zijn in Hellevoetsluis, die in deze crisistijd te maken hebben diverse sociale problemen. Werkloos worden, niet meer rond kunnen komen, een toename van oudere buurtbewoners, het in een sociaal isolement dreigen te reken etc. We denken dat veel bewoners in hun buurt wel voorbeelden kennen van bewoners die het moeilijk hebben. Het buurtcoachproject wil vrijwilligers uit verschillende wijken opleiden tot actieve vrijwillige buurtcoaches, die op een laagdrempelige manier kwetsbare bewoners op zoekt en ondersteuning biedt. Deze ondersteuning is vooral gericht om bewoners een duwtje in de rug geven om zelfstandig hun problemen te kunnen aanpakken. De buurtcoach is ook een sleutelfiguur, die zijn ervaringen en signaleringen doorspeelt naar de professionele hulpverlenende instanties die in de wijk actief zijn. Eigenlijk sluit dit project aan bij de plannen van de gemeente rondom de WMO dat de komende jaren wordt uitgewerkt.

Bewoners en vrijwilligers die belangstelling hebben in deze projecten kunnen nu al zich aanmelden of contact opnemen met het opbouwwerk van de Stichting PUSH, Willem Janssen, tel 0181-316688 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koningrijk der Nederlanden. Door deze bijdrage ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranjefonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.  Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit tel 030-2339345