Lintjesregen in Hellevoetsluis

Gemaakt op vrijdag 01 mei 2015 20:04
Geschreven door Walter van Maanen
Lintjesregen in Hellevoetsluis

Vrijdag 24 april ontvingen drie inwoners van Hellevoetsluis een Koninklijke onderscheiding in het kader
van de algemene decoratieronde, oftewel de Lintjesregen. Burgemeester Wubbo Tempel ontving deze inwoners in het Prinsehuis om hen de versierselen behorende bij de Onderscheiding op te spelden.

Mevrouw W.H. Bodoux- Bregman (1948)
Mevrouw Bodoux-Bregman is sinds 1980 bestuurslid van de Volksuniversiteit van de gemeente
Hellevoetsluis. Zij heeft zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van de vrouw, middels cursussen en het
bieden van ondersteuning. Zij ontwikkelde nieuwe cursussen, was cursuscoördinator en had grote
inbreng in de ontwikkeling van het cursusblad, welk 2-jaarlijks verscheen. Hier kwam veel
onderzoekswerk aan te pas. Het zoeken van de docenten, cursuslocaties en het financiële plaatje
rondkrijgen waren eveneens onderdeel van haar werkzaamheden. De Volksuniversiteit is in juli 2014
opgeheven.  
Mevrouw Bodoux-Bregman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer Drs J.R. (Jan Remmert) Fröling (1963)
De heer Fröling is sinds 2001 coach en adviseur bij het startersnetwerk Hellevoetsluis ten behoeve van
startende ondernemers. Men kan altijd een beroep doen op zijn kwaliteiten als coach. Daarnaast is hij
redacteur / fotograaf van de “Democraat”, het landelijk ledenmagazine van D66. In het verleden was hij
lokaal actief voor de D66 als raadscommissielid, gemeenteraadslid en fractievoorzitter. Door zijn
doorzettingsvermogen en enthousiasme is de heer Fröling erin geslaagd de plaatselijke politieke partij
D66 in stand te houden. De heer Fröling heeft in het verleden (bestuurs)functies uitgeoefend bij
werkvoorzieningsschap De Welplaat en Muziekschool Stichting De Toon.  
De heer Fröling is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer J.P. (Jan Pieter) Gottschal (1934)
De heer Gottschal is al sinds 1945 lid van muziekvereniging Sempre Crescendo. Hij heeft voor deze
vereniging jarenlang hand- en spandiensten verricht, zoals het onderhoud en de verschillende
verbouwingen aan het verenigingsgebouw “De Kern”. Ondanks zijn leeftijd is hij nog steeds actief voor de
vereniging; hij haalt twee tot drie maal per week oud papier op, hij verkoopt loten waarvan de opbrengst
voor de vereniging is, hij bakt (met medewerking van Bakkerij Klok) jaarlijks oliebollen waarvan de
opbrengst ook voor de vereniging is. En hij is een helpende hand tijdens de opbouwwerkzaamheden van
de jaarlijkse showavond. De heer Gottschal is “blazend” lid van Sempre Crescendo en speelt bariton. De
heer Gottschal is het oudste lid en het langst lid van Sempre Crescendo.  
De heer Gottschal is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Natuurlijk werden deze vrijwilligers ook door onze medewerker in de bloemetjes gezet.