bijeenkomst vrijwillige inzet

Gemaakt op donderdag 16 juli 2015 22:08
Geschreven door Walter van Maanen


Vrijwillige inzet is onmisbaar!  
 
Het vrijwilligerswerk in Hellevoetsluis en Westvoorne leeft. Dat zien we aan de grote opkomst bij de brainstorm- en inspiratiebijeenkomst op 8 juli in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. De
vrijwillige inzet van burgers wordt steeds belangrijker, nu de overheid steeds meer een beroep doet op de eigen kracht van inwoners.  
 
De bijeenkomst, georganiseerd om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de nieuwe beleidsnota mantelzorg en vrijwillige inzet in de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis, trok veel belangstellenden. Naast meedenken, was een belangrijk doel van de bijeenkomst  de aanwezigen te waarderen voor hun vrijwillige inzet in de afgelopen jaren. Wethouder Margriet den Brok: “De passie van vrijwilligers is zo groot en komt echt uit het hart van mensen. Op deze mensen kan de samenleving en de participatiemaatschappij bouwen.”  
 
Gemeenschapsgevoel
Het doel van de participatiemaatschappij is dat iedereen mee kan doen. In groepen is met de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gesproken over hun ideeën hoe mensen te betrekken. Er kwamen hierbij interessante en vernieuwende manieren naar voren, zoals meer samenwerken met andere besturen, onderwijs en bedrijfsleven. Ook werd aandacht gevraagd voor de rol van jongeren in het vrijwilligerswerk en voor het realiseren van een gemeenschapsgevoel in een vrijwilligersorganisatie. Volgens Joost van Alkemade, directeur van de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, is het creëren van het gemeenschapsgevoel de uitdaging voor de participatiemaatschappij van de toekomst. “We leren opnieuw hoe het is om samen met buren te leven, te zorgen en met nieuwe initiatieven te komen.” Voor aanwezigen en de gemeenten een uitdaging om met deze inzichten en ideeën aan de slag te gaan. De vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die elkaar nog niet kenden, hadden tijdens het geheel verzorgde buffet de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst werd afgesloten met een workshop over fondsenwerving met tal van leuke tips.