Wethouders Den Brok en Van der Velde bezochten stichting Push.

Op woensdag 9 september 2015 brachten de wethouders Den Brok (welzijn) en Van der Velde (zorg) een werkbezoek aan Stichting Push. Welzijnsorganisatie Stichting Push is er op gericht om inwoners met elkaar te verbinden en voor elkaar te laten zorgen. Dit past binnen de visie van de gemeente Hellevoetsluis: bouwen aan een samenleving waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen.
 
Het doen van werkbezoeken is een belangrijke basis voor goed wethouderschap, aldus de beide wethouders. De wethouders hebben meerdere initiatieven en projecten van de stichting bezocht. Het bezoek aan het Centrum Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis (CVH) onderstreepte het beeld dat de inzet van vrijwilligers enorm belangrijk is voor de Hellevoetse gemeenschap. Wethouder Den Brok: “Vrijwilligerswerk is in mijn ogen één van de belangrijkste vormen van de inzet en zorg van inwoners voor elkaar.”  
 
Het bezoek van de wethouders bestond verder uit het kennismaken met de plussport, een vorm van seniorensport, in sporthal Morgenstont. Wethouder Van der Velde: “Sport is echt mijn ding en ik blij te merken dat velen met mij sporten als een belangrijke basis zien voor een gezonde levensstijl.” Een potje badminton met ballonnen tussen de beide wethouders, ondersteund door twee fanatiek sporters, eindigde onbeslist.  
 
Na het sporten spraken de wethouders met vrijwilligers in de wijk De Struyten. Zij bouwen, onder de noemer van het project buurtinformatiecoach, aan een vraagwijzer voor buurtbewoners. De buurtbewoners ondersteunen elkaar onderling in vragen die zij hebben over bijvoorbeeld opvoeding, financiën en het omgaan met instanties. De coaches zorgen voor een goede verwijzing naar de gemeente.  
 
Naast de bezochte projecten draagt Stichting Push ook nog op vele andere manieren bij aan het welzijn onder inwoners van Hellevoetsluis. Inwoners die geïnteresseerd zijn in het werk van de stichting, omdat ze ondersteuning nodig hebben of een ander ondersteuning kunnen bieden,  kunnen een kijkje nemen op de website: www.stichting-push.nl.

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen