Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis

Gemaakt op dinsdag 01 december 2015 20:42
Geschreven door Walter van Maanen
De jury zal het hoofd moeten breken wie dit jaar de Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 zal krijgen. De Vrijwillige Brandweer Hellevoetsluis, die ervoor zorgt dat er hulp komt wanneer het nodig is, draagt een grote verantwoordelijkheid. Sportclub Yu Sin Kwan draagt zijn steentje bij door zowel jongeren en ouderen gezond en sportief in het leven te staan en weerbaar zijn. Historyland een nieuwe trekpleister voor Hellevoetsluis, dat alleen maar kan slagen met de inzet van vele vrijwilligers of wordt het de Volkstuinvereniging Hellevoet, die met vele culturen als echte buren samenwerkt en een afspiegeling vormt van onze maatschappij.

Kom woensdag 9 december naar de VrijwilligersWintermarkt op de Struytse Hoeck, voor de uitreiking door wethouder den Brok.Historyland een plek van het verleden en voor de toekomst

HistorylandEen nieuw vrijwilligersproject is Historyland: bij binnenkomst van Hellevoetsluis word je al een beetje blij wanneer je deze aantrekkelijke locatie ziet. We spreken met Lisa Verhagen en Sandy van den Ban over deze Stichting. Het is iets voor en door mensen, want het project staat of valt met de mensen die zelf hieraan meewerken. Niet bedoeld om groot geld mee te verdienen, integendeel. Juist om mensen te betrekken bij de opbouw en inrichting van dit project. “Dat is juist het leuke van de mensen die zich aandienen.  Er is veel input, soms wilde ideeën maar veel kan ook. Zo runt een vrijwilliger een klein deel van de moestuin zelfstandig. Zij maakt het plan, bepaalt wanneer er gezaaid en geoogst kan worden”) Het buitenwerk gebeurt soms met traditionele methoden, zoals het werken met de zeis. Juist deze ambachten zijn nog steeds actueel, worden weer gebruikt en trekken veel belangstelling. Historyland vergroot daarmee het historisch- en ook het ecologisch besef. De vader van Sandy besteedt veel aandacht aan geschiedenis lezingen, waarin de WOII veel aan bod komt, zodat nooit vergeten wordt hoe erg dat was en hoe bijzonder en mooi vrede is. De vrijwilligersorganisatie rondom Historyland is in opbouw. De opening staat in maart gepland en tot die tijd worden mensen voorbereid op wat er komen gaat. Zo’n 70 vrijwilligers hebben zich hiervoor aangemeld. Een startende organisatie met vrijwilligers is niet eenvoudig geeft Lisa aan. Maar stap voor stap komen talenten boven drijven en wordt duidelijk waar de kracht van mensen ligt. De jongste vrijwilliger is 13 jaar oud en heeft aangeboden een smoelenboek voor het team te maken, zodat iedereen ook elkaar beter leert kennen. Dat levert positieve ervaringen op, vriendschappen kunnen ontstaan. Sandy werkt al geruime tijd buiten met een team van 8 mensen en is echt blij met de inzet van deze vrijwilligers. Historyland een plek van het verleden, maar gezien de ontwikkelingen, belangrijk voor de toekomst en een mooie trekpleister voor Hellevoetsluis.


Vrijwillige brandweer Hellevoetsluis, “burgers moeten op ons kunnen rekenen”

Vrijwillige brandweerHet vrijwillig Brandweerkorps van Hellevoetsluis bestaat uit 48 man, allemaal vrijwilligers.  Ivan van Soest, Mario Huygen en Ed Boers zijn vandaag aan de slag. Voorheen was in de dagdienst ondersteuning van professionals, maar wegbezuinigd. Het betekent dat er altijd een aantal vrijwilligers dagelijks op de kazerne zijn. Vooral de komst van het “snelinterventievoertuig”, dat met 2 vrijwilligers bemand kan worden, heeft de slagkracht versterkt. Dit voertuig is nieuw binnen het district van  de Brandweer Rotterdam, omdat bleek dat een wagen met 6 vrijwilligers te bemensen binnen korte tijd, niet altijd ging. Over het gebrek aan vrijwilligers heeft Hellevoetsluis niet te klagen. De laatste tijd zijn er weer 6 mensen bijgekomen, die een gedegen opleiding krijgen. De Brandweer kan snel uitrukken met het nieuwe voertuig voor ieder incident: liften, kleine brandjes, automatische brandmelders, stormschade en ja, ook die kat in de boom. Wanneer er een gebouw in de brand staat of verkeersongelukken wordt automatisch ook de grote wagen ingezet. De mannen geven aan, dat zij dit vrijwillig doen omdat het fijn is om anderen te helpen als het nodig is. De spanning, dat je nooit wet wat je aantreft maakt het dynamisch. Maar soms ook moeilijk en kan traumatisch zijn. Hiervoor stelt de Brandweer professionele bedrijfsopvang beschikbaar en daarnaast is er collegiale opvang en via een Whatsapp groep. Het team in Hellevoetsluis is hecht, ze kunnen op elkaar rekenen. “Dat moet ook wel, je moet op elkaar kunnen vertrouwen, het is van levensbelang. Wanneer iemand naar buiten gaat, gaan wij naar binnen. Soms een kwestie van leven en dood.” Juist in dit werk komt sterk naar voren, dat vrijwilligerswerk wel vrijwillig, maar nooit vrijblijvend is. “De burgers moeten op ons kunne rekenen”, daar staat de vrijwillige Brandweer van Hellevoetsluis voor in.


Yu Sin Kwon een eigentijdse vereniging

Yu Sin KwonYu Sin Kwon bestaat 33 jaar en we spreken met een van de oprichters de 65-jarige Ignacio Willems, die samen met Roddy Rijken in Hellevoetsluis het initiatief startte. Taekwondo demonstraties werden zo goed ontvangen, dat een nieuwe vereniging werd opgericht, waarmee het alleen maar bergopwaarts is gegaan. Bovendien uitgegroeid van 1 naar 4 sporten. Meegaan met je tijd, dat is belangrijk, met realistisch aanbod. Naast Taekwondo wordt Hapkido (lijkt op Japans Aikido), Sibpalki (stok- en zwaardvechten) en Urban Cardio Combat, waarbij uitgegaan wordt van situaties buiten op straat. De lessen zijn populair en voor ieder betaalbaar: de laagste contributies uit de regio. De visie is gebaseerd, dat iedereen een kans moet krijgen om te sporten. Rijk en arm. Yu Sin Kwon wijst dan ook op de mogelijkheden van het sport- en cultuurfonds voor mensen en vooral kinderen met een smalle beurs. Er wordt gewerkt met een team van 15 vrijwilligers. Ignacio benadrukt de hulp van ouders bij de activiteiten die georganiseerd worden. Zonder hen zou het niet gaan, want menskracht is nodig. Zoals ouderdagen waar kinderen met ouders kunnen trainen, outdooractiviteiten en samen met de zusterverenigingen uit Hoogvliet en Spijkenisse op trainingsweekend. Workouts worden door het hele land bezocht om nieuwe inspiratie op te doen en bij te scholen, zowel met leerlingen als de trainers. Het belangrijkste is om vooral veel wedstrijden te spelen. Zowel micro als macro, dat wil zeggen van beginnelingen naar de vaantjestoernooien als landelijke kampioenschappen. Ook dit weekend heeft de sportschool weer een kampioen afgeleverd: de 12-jarige Freek Hermens is nationaal kampioen bij de kadetten tussen 12 en 14 jaar geworden. En dat geeft eer aan het werk dat Ignacio met zijn team verzet. Het gaat hem om de kinderen, die binnen deze sport weerbaar worden, discipline leren en respect krijgen voor anderen. “Ouders willen ook dat, het is een weloverwogen keus om voor een gevechtssport te kiezen. Centraal staat dat het kind het leuk moet vinden”.  De vereniging is zeer actief binnen de gemeente: doet mee aan Ren je rot, Hart voor sport en natuurlijk JOGG. Goed en gezond eten, kijk wat het met je lijf doet. Ignacio zelf is daar een mooi voorbeeld van. Maar gezond eten is ook duur. Wanneer kinderen iets uitdelen is een zak met spekkies voordeliger dan een kist mandarijnen. Toch komt er een omslag, ook door het goede voorbeeld te geven. Het is iets van lange adem samen weer met de ouders. “We hebben heel veel aan ouders, anders kun je het wel schudden”.  Een grote vrijwilligersgroep, die zich met hart en ziel inzet voor hun sport.


VolkstuinVereniging Hellevoetsluis, een plek om samen te zijn

VolkstuinverenigingMeer dan 52 jaar bestaat de VolkstuinVereniging Hellevoetsluis waarover we met Cees van der Straaten, Ben Boller en Cees Gutterling praten. Enthousiaste mensen, die in het bestuur actief zijn of zijn geweest. Kunnen dankzij andere vrijwilligers alles overeind houden. Een bloeiende vereniging met 140 volkstuinders, die met zes nationaliteiten een echte afspiegeling van de samenleving in Hellevoetsluis vormt. “Onbespoten en verse groenten, dat is een aanleiding geweest” zegt Cees, om lid te worden. Het is uitgegroeid tot een hobby, die dagelijks op het programma staat. Steeds meer jonge mensen en gezinnen worden lid. Het lijkt een hype, die direct te maken met de kennis over de voedselketen, weten wat je eet en ook aan je kinderen leren, hoe boerenkool er echt uit ziet, heel anders dan uit een zakje! Het zijn de tuinders van de toekomst. De VolkstuinVereniging is een voorbeeld van integratie en sociale omgang met mensen: je moet goed met je buren kunnen omgaan en daar afspraken mee kunnen maken. En soms ook de vrede bewaren. De tuin is er voor iedereen: de kosten zijn laag, het maakt geen verschil of je arm of rijk bent. Iedereen is gelijk. De slogan op de website: “Een ieder op zijn eigen wijze kunnen tuinieren, mits dit gebeurt binnen de grenzen van het toelaatbare”. Iedereen moet zich aan de huisregels houden en rekening houden om de omringende woningen. Het bestuur werkt goed samen, vinden het fijn, dat je een korte lijn hebt in alles wat je doet. Zonder enige gemeentelijke subsidie. En wanneer er iets aangevraagd wordt bij een fonds, wordt dat ook direct ingezet voor de vereniging, zodat je ziet waarvoor het bestemd is. Een groot verschil met landelijke organisaties. Toch is het niet altijd gemakkelijk om mensen te betrekken als vrijwilliger: “Als sociaal mens, wil je iemand helpen als het kan, dus ook de vereniging. Het levert je ook iets op: meer kennis van mensen, kennis over de verschillende manieren van planten en bovendien sociaal contact. En iemand moet het doen”. Volkstuin Vereniging Hellevoetsluis, een plek voor alle generaties en alle nationaliteiten.


Als samenvatting : De Aanmoedigingsprijs Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 is een steuntje in de rug, een waardering, het gaat niet om de oudste, grootste of de beste, maar Hellevoeters kunnen zien hoe belangrijk deze organisaties voor Hellevoetsluis zijn.