Vrijwilliger / Intermediair Leergeld. (10.033)

Wegens uitbreiding van haar activiteiten is Stichting Leergeld Voorne-Putten op zoek naar vrijwilligers.                                                                                                                                                          Wat doet de Stichting Leergeld?                                                                                                                    Stichting Leergeld is een landelijke organisatie bestaande uit ruim 70 lokale stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen die ten gevolge van armoede onvoldoende kunnen deelnemen aan sport/culturele/buitenschoolse activiteiten.                                               Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen “meedoen”. Door voorlichting en bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties en indien nodig met een voorschot of een gift.  Leergeld Voorne-Putten is werkzaam in alle gemeenten van Voorne-Putten                                                              Als ouders een aanvraag tot ondersteuning vragen bij Leergeld, wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek door onze vrijwilligers, die intermediairs worden genoemd. Een team van 2 intermediairs neemt vervolgens samen met de ouders de inkomens specificaties door. De intermediairs krijgen van de ouders informatie over de activiteit die een kind wil gaan doen en wat de kosten hiervan zijn.                                                                                                                                                                  Je gaat altijd samen op bezoek in het begin met een intermediair die al over de nodige ervaring beschikt.

Als de intermediair de situatie in kaart heeft gebracht geeft deze de bevindingen door aan de coördinator die op haar beurt de vraag voorlegt aan het bestuur, die een beslissing neemt.

Als intermediair van de Stichting Leergeld ben je discreet, kun je goed luisteren, heb je een open mind naar anderen.

Van de werkzaamheden die je doet voor de Stichting Leergeld krijg je veel voldoening. Je zorgt er echt voor dat alle kinderen kunnen meedoen en je krijgt een veelzijdige blik op de maatschappij.

(c) 2019, gemaakt door Walter van Maanen